Список осіб, рекомендованих до зарахування на денну форму навчання на місця державного замовлення за ОКР “бакалавр” на основі ОКР “молодгий спеціаліст” 08.08.2014 р. (третій етап)

Третій етап рекомендацій

Денна форма навчання:

 

Заочна форма навчання: