Офіційні документи (2023 рік)

 

Додатки до Правил прийому:

 • Додаток 1
 • Додаток 2
 • Додаток 3
 • Додаток 4
 • Додаток 5
 • Додаток 6
 • Додаток 7
 • Додаток 8
 • Додаток 9
 • Додаток 10
 • Додаток 11
 • Додаток 12
 • Додаток 13

 

 • Конкурсні предмети для вступу
 • Положення про приймальну комісію Державного університету «Житомирська політехніка»
 • Склад приймальної комісії
  • Державне замовлення в 2023 році
   • освітній ступінь “молодший бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти, денна форма навчання
   • освітній ступінь “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти, денна та заочна форми навчання
   • освітній ступінь “бакалавр” на базі ОКР “молодший спеціаліст”
   • освітній ступінь “магістр”
   • доктор філософії (PhD)
   • доктор наук
  •  Вартість навчання у 2023 році  для освітніх ступенів (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук)

 

Ліцензування та акредитація
Навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» здійснюється на підставі сертифіката про акредитацію та ліцензії на освітню діяльність:

 

Рішення приймальної комісії

 

Архів
Інформація по офіційним документах за минулі роки