Відомості про Приймальну комісію

Склад приймальної комісії Державного університету «Житомирська політехніка» для набору студентів у 2023 році

ОЛІЙНИК Оксана перший проректор голова приймальної комісії
МОРОЗОВ Андрій проректор з науково-педагогічної роботи заступник голови приймальної комісії
ГРИЦИШЕН Димитрій проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку заступник голови приймальної комісії
ПАНАСЮК Андрій доцент кафедри маркшейдерії відповідальний секретар
ДИКИЙ Анатолій доцент кафедри національної безпеки, публічного управління та адміністрування заступник відповідального секретаря
Ч Л Е Н И   К О М І С І Ї
БОНДАРЧУК Василь голова відбіркової комісії факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки, заступник декана
ОСТАПЧУК Анна відповідальний секретар відбіркової комісії факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки, доцент кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації
ім. проф. Самотокіна Б.Б.
ТАРАСЮК Галина голова відбіркової комісії факультету бізнесу та сфери обслуговування, декан
НАЗАРЕНКО Тетяна відповідальний секретар відбіркової комісії факультету бізнесу та сфери обслуговування, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку
КОТЕНКО Володимир голова відбіркової комісії факультету гірничої справи, природокористування та будівництва, декан
ШАМРАЙ Володимир відповідальний секретар відбіркової комісії факультету гірничої справи, природокористування та будівництва, доцент кафедри гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т.
НІКІТЧУК Тетяна голова відбіркової комісії факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, декан
ЮЩЕНКО Ольга відповідальний секретар відбіркової комісії факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
СЕРГІЄНКО Лариса голова відбіркової комісії факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин, декан
БАРАНОВСЬКА Тетяна відповідальний секретар відбіркової комісії національної безпеки, права та міжнародних відносин, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності
ЧЕРНИШ Оксана голова відбіркової комісії факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя, декан
ПАНЧЕНКО Наталія відповідальний секретар відбіркової комісії факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя, старший викладач кафедри педагогічних технологій та мовної підготовки
ЛИСЕНКО Антон уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв
ГЕРУС Ярина студентський ректор
КОЛОМІЄЦЬ Артем перший студентський проректор
СИЧ Сергій голова первинної профспілкової організації студентів університету
ДОВГАЛЮК Віта завідувач відділу аспірантури та докторантури
КУЧМЕНКО Віталій завідувач центру післядипломної освіти
ОСТАПЧУК Максим провідний юрист
НЕТИКША Людмила співробітник відділу моніторингу та забезпечення якості
ЯКИМЧУК Світлана технічний секретар приймальної комісії, провідний інженер центру міжнародної освіти та науки
ОСИПОВИЧ Наталія т.в.о. директора департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації
ЛАВРЕНЧУК Наталія начальник планово-фінансового відділу