МОН України надало обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою

Житомирському державному технологічному університету надано МОН України обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра у 2010 році.

Змiни до наказу про встановлення розмірів оплати за навчання

Внесено змiни до наказу про встановлення розмірів оплати за навчання для студентів, що навчаються в Житомирському державному технологічному університеті за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.