Розклад проведення фахових вступних випробувань

Внесено змiни до документу, а також опублiковано розклад проведення фахових вступних випробувань для вступу до ЖДТУ на скорочений термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Продовжено строки прийому заяв і документів від вступників

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-507 від 22.07.2010 продовжені строки прийому заяв і документів від вступників 2010 року до Житомирського державного технологічного університету.

Засідання приймальної комісії

23 липня 2010 року о 09:00 в кабінеті ректора відбудеться засідання Приймальної комісії ЖДТУ для розгляду листа МОН України № 1/9-507 від 22.07.2010 «Щодо продовження строків прийому заяв і документів та проведення вступних екзаменів».

МОН України надало обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою

Житомирському державному технологічному університету надано МОН України обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра у 2010 році.

Змiни до наказу про встановлення розмірів оплати за навчання

Внесено змiни до наказу про встановлення розмірів оплати за навчання для студентів, що навчаються в Житомирському державному технологічному університеті за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.