Розклад проведення фахових вступних випробувань

Внесено змiни до документу, а також опублiковано розклад проведення фахових вступних випробувань для вступу до ЖДТУ на скорочений термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Eкзаменаційні відомості на ОКР бакалавра за скороченим терміном підготовки

Опубліковано екзаменаційні відомості за результатами фахових вступних випробувань для вступу на ОКР бакалавра за скороченим терміном підготовки на базі ОКР молодшого спеціаліста.

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра

Опубліковано програми фахових вступних випробувань для здобуття ОКР бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста, та для здобуття ОКР спеціаліста, магістра.