Список осіб, рекомендованих до зарахування на денну форму навчання на місця державного замовлення на бакалавра 05.08.2012 р. (друга хвиля)

Оприлюднено Список осіб, рекомендованих до зарахування на денну форму навчання на місця державного замовлення на бакалавра 05.08.2012 р. (друга хвиля)

Список осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за ОКР “бакалавр” на місця державного замовлення

Оприлюднено список осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за ОКР “бакалавр” на місця державного замовлення денної форми навчання, станом на 01.08.2012 р.  (1 хвиля)

Рейтингові списки осіб за результатами фахових вступних випробувань для вступу на ОКР бакалавра за скороченим терміном підготовки на базі ОКР молодшого спеціаліста

Опубліковано рейтингові списки осіб за результатами фахових вступних випробувань для вступу на ОКР бакалавра за скороченим терміном підготовки на базі ОКР молодшого спеціаліста.

Eкзаменаційні відомості на ОКР бакалавра за скороченим терміном підготовки

Опубліковано екзаменаційні відомості за результатами фахових вступних випробувань для вступу на ОКР бакалавра за скороченим терміном підготовки на базі ОКР молодшого спеціаліста.

Рейтингові списки осіб на ОКР спеціаліста, магістра

Опубліковано рейтингові списки за результатами фахових вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та рейтингові списки за результатами фахових вступних випробувань та вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

Типові помилки, які допустили абітурієнти при проходженні пробного тестування в ЖДТУ

Опубліковано типові помилки, які допустили абітурієнти при проходженні пробного тестування в ЖДТУ:

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на заочну форму навчання на місця державного замовлення (друга хвиля)

Опубліковано списки осіб, рекомендованих до зарахування на заочну форму навчання на місця державного замовлення по напрямах підготовки бакалавра станом на 22.08.2011 року на 09:00 (друга хвиля).

Рейтингові списки та списки осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення (заочна форма навчання)

Опубліковано рейтингові списки та списки осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення по напрямах підготовки бакалавра станом на 17.08.2011 року на 09:00.