Вступні випробування (2018 рік)

Розклад проведення фахових вступних випробувань

 

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ПРИ ВСТУПІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “БАКАЛАВР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 262 “ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ”

 

Програми фахових вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” на базі ОКР “молодший спеціаліст” за спеціальностями

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “магістра” за спеціальностями

 

Результати фахових вступних іспитів до аспірантури у березні 2018 року:

Філософія (додатковий)

Філософія

Іноземна мова

Філософія (достроковий)

Іноземна мова (достроковий)

281 Публічне управління та адміністрування

121 Інженерія програмного забезпечення

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

Розклад вступних іспитів до аспірантури у березні 2018 року

 

Архів
Інформація по вступних випробуваннях за минулі роки