Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” на базі ОКР “молодший спеціаліст”

За спеціальностями: