Результати фахових вступних випробувань для здобуття ступеня “бакалавр” на базі ОКР “молодший спеціаліст” у 2017 році

Денна та заочна форма навчання

 

Денна та заочна форма навчання
вступ за неспорідненою спеціальністю