Вступні випробування (2021 рік)

Розклад проведення вступних випробувань (додатковий набір)

Результати вступних випробувань

Результати вступних випробувань для здобуття ступеня “магістр”

Результати вступних випробувань для здобуття ступеня “бакалавр” на базі ОКР “молодший спеціаліст”

Результати вступних випробувань для здобуття ступеня “бакалавр”

Результати творчого конкурсу при вступі для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність”

Результати вступних випробувань  для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань “Публічне управління та адміністрування” (освітньо-професійна програма «Державне управління»)

Розклад проведення вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на базі ОКР "молодший спеціаліст" за спеціальностями

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальностями

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-наукового ступеня "доктор філософії" за спеціальностями

Структура тестів та критерії оцінювання відповідей абітурієнтів на письмовому тестуванні для здобуття освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр» при вступі до Державного університету «Житомирська політехніка»

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ПРИ ВСТУПІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ "БАКАЛАВР" ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 262 "ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ"

 

 

 

 

Архів
Інформація по вступних випробуваннях за минулі роки