Вступні випробування (2021 рік)

Програми фахових вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” на базі ОКР “молодший спеціаліст” за спеціальностями

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “магістр” за спеціальностями

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-наукового ступеня “доктор філософії” за спеціальностями

Структура тестів та критерії оцінювання відповідей абітурієнтів на письмовому тестуванні для здобуття освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр» при вступі до Державного університету «Житомирська політехніка»

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ПРИ ВСТУПІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “БАКАЛАВР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 262 “ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ”

Розклад проведення вступних випробувань