PhD: 051 «Економіка»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітньо-наукова програма: «Економіка» (PhD)

 

Інформація про спеціальність

За умов глибокої системної кризи та постійних ринкових трансформацій, що відбуваються в економіці України, особливої актуальності набуває підготовка наукових кадрів у галузі економіки. 051 «Економіка»  − це наукова спеціальність, змістом якої є теоретико-методологічні та науково-практичні дослідження суспільно-економічних явищ та процесів у сфері економічної активності суб’єктів господарювання та їх об’єднань. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 15 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Економіка» подають заяву про участь у конкурсному відборі, а також наступні документи:

  • ксерокопію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) і додатку до нього.
  • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
  • анкету аспіранта установленої форми;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (ксерокопію статті, тези доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом), завірений секретарем Вченої ради університету. Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  • 2 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • ксерокопію паспорта;
  • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

(Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури).

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного здобувача на програмі підготовки доктора філософії становить 24000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на програмі підготовки доктор філософії

Спеціальність «Економіка» охоплює комплекс знань, навичок та умінь, пов’язаних із теоретико-методологічним та науково-практичним забезпеченням ефективного управління діяльністю господарюючих суб’єктів.

Під час навчання за спеціальністю  формуються знання: економічних основ функціонування господарюючих систем в умовах ринку; чинників, які впливають на функціонування підприємств в умовах відкритої економіки; економічного змісту ресурсів, структури та форм ресурсного забезпечення; прогресивних методів управління та організації підприємницької діяльності;  теоретико-методологічних засад комплексного аналізу діяльності економічних суб’єктів. Викладання навчальних курсів у аспірантурі здійснюють кваліфіковані науково-педагогічні працівники, що мають відповідний науковий ступінь. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Навчальний заклад активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи. Детальніше про міжнародну мобільність.