Перелік документів для вступу (2021 рік)

  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • копія документа, що посвідчує особу та громадянство, копія ідентифікаційного коду, копія приписного посвідчення (військового квитка);
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою (за наявності).
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІІІ Правил прийому, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

На основі повної загальної середньої освіти оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

 

 

Архів
Інформація про перелік документів для вступу у минулі роки