Перелік документів для вступу (2015 рік)

  • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або його завірені копії (ксерокопія завіряється за оригіналом в ЖДТУ або нотаріально).
  • Cертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання за 2015 рік (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або завірені копії.
  • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду особи.
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, та довідку або інший документ із фотокарткою, який засвідчує особу), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Усі ксерокопії завіряються за оригіналами в установленому законодавством порядку.