Накази на зарахування (2023 рік)

Накази щодо зарахування на навчання за державним замовленням

Денна форма навчання

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на базі “молодшого бакалавра” (НРК 5)

Магістр

Переведення на вакантні місця державного замовлення за всіма освітніми ступенями

Доктор філософії

 

Заочна форма навчання

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на базі “молодшого бакалавра” (НРК 5)

Магістр

Переведення на вакантні місця державного замовлення за всіма освітніми ступенями

Вечірня форма навчання

Доктор філософії

Накази щодо зарахування на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб

Денна форма навчання

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на базі “молодшого бакалавра”

Бакалавр на базі базової вищої  або повної вищої освіти

Магістр

Доктор філософії

Заочна форма навчання

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на базі “молодшого бакалавра”

Бакалавр на базі базової вищої  або повної вищої освіти

Магістр

Доктор філософії

Архів
Інформація по наказам на зарахування за минулі роки