Молодший бакалавр: 184 «Гірництво»

Гірничо-екологічний факультет (ГЕФ)

Спеціальність: 184 «Гірництво»

Освітня програма: Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

 

Інформація про спеціальність

 

Молодший бакалавр з гірництва – це технічний фахівець у галузі гірничодобувної промисловості, який спеціалізується на видобуванні корисних копалин відкритим, підземним та комбінованим способами. Фахівці гірничі інженери виконують інженерно-технічне забезпечення видобутку корисних копалин, проводять оперативно-виробниче керування окремими дільницями гірничого підприємства та роботами важкої кар’єрної техніки.

Вони мають можливість займати посади з достойною заробітною платою, а саме: гірничий майстер, начальник виробничої дільниці, інженер структурного підрозділу, головний спеціаліст структурного підрозділу, гірничий інженер, гірничо-технічний інспектор.

По закінченню навчання випускники отримують початковий рівень класичної інженерної освіти в гірничій галузі.

Після закінчення навчання вони можуть:

 • Здійснювати системний аналіз гірничих систем і технологій;
 • Аналізувати геологічні процеси з урахуванням базових закономірностей формування гірських порід;
 • Розробляти технологічні операції та процеси гірничих підприємств;
 • Застосовувати правила і норми технічної експлуатації систем і технологій гірництва;
 • Застосовувати сучасні методи діагностики стану елементів ланок гірничих систем та технологій у промислових і лабораторних умовах;
 • Здійснювати технічні й організаційні заходи щодо запобігання аваріям і катастрофам та забезпечення екологічної безпеки проведення гірничих та інших робіт;
 • Визначати ефективність використання систем і технологій гірництва за техніко-економічними критеріями.
 • Здійснювати гірничо-геометричне маркшейдерсько-геодезичне забезпечення технологій видобутку корисних копалин та розробляти геолого-маркшейдерську та технічну документацію
 • Аналізувати режими експлуатації об’єктів та устаткування гірництва та виконувати оптимізацію їх функціонування.
 • Оцінювати стан і технічну готовність устаткування ланок гірничих підприємств за критеріям забезпечення заданої продуктивності та безпеки експлуатації.
 • Застосовувати спеціалізовані пакети прикладних програм під час проектних та експлуатаційних розрахунків параметрів технологічних процесів гірничих підприємств.

На основі освітнього рівня «молодший бакалавр» можна продовжити здобувати вищу освіту на рівні «бакалавр» зі скороченим терміном підготовки.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Підготовку молодших бакалаврів з гірництва організовують кафедра маркшейдерії та кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. гірничо-екологічного факультету Державного університету «Житомирська політехніка». На даних кафедрах працює 23 викладача, із них 4 професори, 2 доктори технічних наук та 2 доктори геологічних наук, 12 доцентів, 5 старших викладача, 2 асистенти.

Викладачі кафедри постійно підтримують на достатньому рівні свої професійні знання шляхом вивчення сучасної вітчизняної та зарубіжної спеціальної літератури, обміну досвідом роботи зі спорідненими кафедрами ЗВО України, країн СНД та Європи, огляду виставок досягнень науки і техніки в Києві та інших містах України і сусідніх країн, роботою в Інтернеті, участю в міжнародних та державних конференціях і симпозіумах, а також проходять стажування в провідних навчальних закладах Європи та США.

До навчального процесу залучаються фахівці з інших профільних ЗВО України та світу. Також окремі заняття проводять провідні фахівці галузі.

Лекцію з курсу «Переробка та збагачення корисних копалин» для студентів-гірників Житомирського державного технологічного університету проводить професор Думлупінарського університету Октай Сахбаз (м. Кютах’я, Туреччина)

Щороку на базі гірничо-екологічного факультету проходить Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів», де активну участь беруть студенти спеціальності 184 «Гірництво».

 

 

Фахові предмети

 

 • Геологія
 • Геодезія
 • Основи гірничого виробництва
 • Відкриті гірничі роботи
 • Підземні гірничі роботи
 • Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
 • Основи економіки гірничого виробництва

Під час навчання студенти мають можливість вільного вибору дисциплін із запропонованого вибіркового циклу:

 • Маркшейдерське і топографічне креслення
 • Гірниче креслення
 • Маркшейдерсько-геодезичні вимірювання та їх обробка
 • Обладнання та інструмент для видобування і обробки природного каменю
 • Маркшейдерські роботи при розробці родовищ відкритим способом
 • Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин
 • Гірничі машини та комплекси
 • Маркшейдерські та геодезичні прилади

Враховуючи державну підтримку спеціальності 184 «Гірництво», більш ніж 50% студентів навчаються за рахунок державного бюджету.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються наступні приміщення, які знаходяться у розпорядженні кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.:

 • лабораторія ГІС-технологій, яка оснащена сучасними комп’ютерами з програмним забезпеченням ГІС «САМАРА», ГІС K-Mine; САПР КОМПАС;
 • лабораторія геології та гемології, де представлена унікальна колекція мінералів та гірських порід із різних куточків України та світу;
 • лабораторія геотехнологій та аерології;
 • лабораторія охорони праці;
 • лабораторія з цивільної оборони та безпеки життєдіяльності.

Використовуються також навчальні мультимедійні аудиторії університету для проведення лекційних занять.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • навчальної, виробничої та переддипломної для підготовки фахівців освітнього рівня “молодший бакалавр”;

Переддипломні та виробничі практики проходять на провідних гірничих та каменеобробних підприємствах Житомирщини та ближніх регіонів:

ПрАТ “Товкачівський ГЗК”

ПрАТ “Товкачівський ГЗК”

ПАТ “Коростенський кар’єр”

ПАТ "Коростенський кар’єр"

ПАТ «Малинський каменедробильний завод»

ПАТ «Малинський каменедробильний завод»

ТОВ «Бехівський гранітний кар’єр»

ТОВ «Бехівський гранітний кар’єр»

ПрАТ «Кримський титан», філія Іршанського ГЗК

ПрАТ «Кримський титан», філія Іршанського ГЗК

ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»

ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»

AKW Ukrainian Kaolin Company

AKW Ukrainian Kaolin Company

ПАТ «Коростишівський гранітний кар’єр»

ПП «Спецгран»

ПАТ “Лезниківський кар’єр”

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Стань випускником першого потоку – і твій відгук буде першим!

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Молодший бакалавр Денна та заочна 1 рік 10 місяців
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети ЗНО

 

Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Математика 0,5
Фізика
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Молодший бакалавр 1 рік 10 місяців 20 1300 грн.
Бакалавр 3 роки 10 місяців 70 1590 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 25 1590 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 70 1710 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Молодший бакалавр 1 рік 10 місяців 20 800 грн.
Бакалавр 3 роки 10 місяців 15 900 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 15 900 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 30 1140 грн.

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет 307

(0412) 24-68-09, (0412) 22-49-13, (067) 411-07-01, (093) 315-79-15, (050) 966-00-69

gef-ztu@ukr.net, gef@ztu.edu.ua

ztu.edu.ua
gef-news.ztu.edu.ua