Результати вступних випробувань для здобуття ступеня “бакалавр” на базі ОКР “молодший спеціаліст”

Денна та заочна форма навчання