Вступні випробування з іноземної мови (магістр) у 2016 році

Вступні випробування з іноземної мови (30 липня 2017 року) для здобуття освітнього ступеня “Магістр”
ФЕМФОФГЕФФІМФІКТ
 • 051 Економіка (спеціалізація “Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”)
 • 051 Економіка (спеціалізація “Управління персоналом та економіка праці”)
 • 051 Економіка (спеціалізація “Управління персоналом та економіка праці”) (перехресний вступ)
 • 073 Менеджмент (спеціалізація “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”)
 • 073 Менеджмент (спеціалізація “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”) (перехресний вступ)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 071 Облік і оподаткування
 • 071 Облік і оподаткування (перехресний вступ)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (перехресний вступ)
 • 074 Публічне управління та адміністрування (спеціалізація “Управління фінансово-економічною безпекою”)
 • 074 Публічне управління та адміністрування (спеціалізація “Антикорупційна діяльність”)
 • 101 Екологія
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища
 • 184 Гірництво (спеціалізація “Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)”)
 • 184 Гірництво (спеціалізація “Маркшейдерська справа”)
 • 131 Прикладна механіка
 • 131 Прикладна механіка (перехресний вступ)
 • 133 Галузеве машинобудування (спеціалізація “Металорізальні верстати та системи”)
 • 133 Галузеве машинобудування (спеціалізація “Металорізальні верстати та системи”) (перехресний вступ)
 • 133 Галузеве машинобудування (спеціалізація “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”)
 • 274 Автомобільний транспорт
 • 274 Автомобільний транспорт (перехресний вступ)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (перехресний вступ)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (спеціалізація “Менеджмент в ІТ”)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (спеціалізація “Менеджмент в ІТ”) (перехресний вступ)
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (перехресний вступ)
 • 163 Біомедична інженерія
 • 163 Біомедична інженерія (перехресний вступ)
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка (перехресний вступ)