Додаткові фахові вступні випробування (магістр) у 2016 році

(Перехресний вступ)

Додаткові фахові вступні випробування (29 липня 2017 року) для здобуття освітнього ступеня “Магістр”
денна форма навчання
ФЕМФОФФІМФІКТ
 • 051 Економіка (спеціалізація “Управління персоналом та економіка праці”)
 • 073 Менеджмент (спеціалізація “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”)
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 074 Публічне управління та адміністрування (спеціалізація “Управління фінансово-економічною безпекою”)
 • 074 Публічне управління та адміністрування (спеціалізація “Антикорупційна діяльність”)
 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 274 Автомобільний транспорт
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (спеціалізація “Менеджмент в ІТ”)
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 163 Біомедична інженерія
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка