Результати фахових вступних випробувань для здобуття ОКР “спеціаліст” у 2015 році

Екзаменаційні відомості

Фахові вступні випробування (23 липня 2015 року) для здобуття ОКР “Спеціаліст” – денна форма навчання:

Фахові вступні випробування (23 липня 2015 року) для здобуття ОКР “Спеціаліст” – заочна форма навчання:

 

 

Фахові вступні випробування (14 лютого 2015 року) для здобуття ОКР “Спеціаліст” – заочна форма навчання: