Результати вступних випробувань для здобуття ОКР “бакалавр” за іншим напрямом підготовки на основі базової або повної вищої освіти

Українська мова та література