Результати фахових вступних випробувань для здобуття ОКР “спеціаліст” у 2014 році

Екзаменаційні відомості

Фахові вступні випробування (19 липня 2014 року) для здобуття ОКР “Спеціаліст” – денна форма навчання:

 

Фахові вступні випробування (19 липня 2014 року) для здобуття ОКР “Спеціаліст” – заочна форма навчання: