Результати фахових вступних випробувань для здобуття ОКР “магістр” у 2014 році

Екзаменаційні відомості

Фахові вступні випробування (20 липня 2014 року) для здобуття ОКР “Магістр” – денна форма навчання:

 

Фахові вступні випробування (20 липня 2014 року) для здобуття ОКР “Магістр” – заочна форма навчання: