Результати фахових вступних випробувань для здобуття ОКР “бакалав” на базі ОКР “молодший спеціаліст” у 2014 році

Денна форма навчання:

 

Заочна форма навчання: