Результати фахових вступних випробувань  для здобуття ступеня “бакалавр” на базі ОКР “молодший спеціаліст” у 2020 році

  1. Денна та заочна форма навчання