Рейтингові списки для вступу на навчання для здобуття ступеня “бакалавр” на основі здобутого ОКР “молодший спеціаліст” у 2015 році

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ:

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ: