Список осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за ОКР “бакалавр” на основі ОКР “молоший спеціаліст” на місця державного замовлення 02.08.2014 р., 09:00

Перший етап рекомендацій

Денна форма навчання:

Заочна форма навчання:

За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на денну форму навчання на місця державного замовлення, які виконали вимоги для зарахування (подали оригінали) та будуть зараховані на навчання:

Відкликані рекомендації за державним замовленням, що були надані раніше вступникам, які не виконали вимоги до зарахування:

 

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на заочну форму навчання на місця державного замовлення, які виконали вимоги для зарахування (подали оригінали) та будуть зараховані на навчання:

Відкликані рекомендації за державним замовленням, що були надані раніше вступникам, які не виконали вимоги до зарахування: