Списки осіб рекомендованих до зарахування на навчання за ОКР спеціаліст, магістр – третій етап

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за ОКР “спеціаліст” – 30.07.2014  (третій етап )

Денна форма навчання:

Списки осіб рекомендованих до зарахування за державним замовленням за ОКР “спеціаліст”

Заочна форма навчання:

Списки осіб рекомендованих до зарахування за державним замовленням за ОКР “магістр”

Денна форма навчання:

Списки осіб рекомендованих до зарахування за державним замовленням за ОКР “магістр”

Заочна форма навчання: