Список осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за ОКР “бакалавр” на місця державного замовлення заочної форми навчання станом на 11.08.2012 р. (перша хвиля)