PhD: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-наукова програма: «Інженерія програмного забезпечення» (PhD)

 

Інформація про спеціальність

У списку найбільш прибуткових і потрібних професій, які популярні сьогодні і будуть популярними протягом наступних років, одне з перших місць посідає програміст. У м. Житомирі та області Державний університет “Житомирська політехніка” є єдиним закладом вищої освіти, який проводить підготовку фахівців освітньо-наукового рівня PhD за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 20 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Інженерія програмного забезпечення» подають заяву про участь у конкурсному відборі, а також наступні документи:

 • ксерокопію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) і додатку до нього.
 • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
 • анкету аспіранта установленої форми;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (ксерокопію статті, тези доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом), завірений секретарем Вченої ради університету. Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • ксерокопію паспорта;
 • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

(Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури).

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на  програмі підготовки PhD становить 24000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на програмі підготовки доктор філософії

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» охоплює всі аспекти розробки програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

Особливістю освітньо-наукової програми є вивчення актуальних на сьогодні питань:

 • BigData та інтелектуальний аналіз даних;
 • Віртуалізація та хмарні обчислення;
 • Мови інтелектуального аналізу даних (R та Python);
 • Проектування веб-сервісів для мобільних додатків;
 • Сучасний штучний інтелект;
 • Розподілені та паралельні системи
 • Технології адміністрування інформаційних систем.

Детальніше про навчання на програмі підготовки доктор філософії.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» працюють на таких підприємствах, як:

 • ТОВ «ІСМ Україна»;
 • ТОВ «VISEVEN»;
 • ТОВ «Infopulse»;
 • Веб-студія «SEOTM»;
 • ТОВ «Ignite»;
 • ТОВ «Stuzo»;
 • Jelastic Inc;
 • ТОВ «Zinit Solutions»;

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Аспіранти можуть приймати участь в програмах академічної мобільності між університетами партерами Житомирської політехніки, які дають змогу пройти навчання, стажування, практику у відомих університетах світу.

Кафедра має безпосередньо укладено угоду про співпрацю з Роттердамським університетом прикладних наук. В рамках цієї угоди та завдяки співпраці з ТОВ «ІСМ Україна», кожного року найкращі студенти мають можливість відвідувати Роттердам і переймати досвід своїх колег з Нідерландів.

Колектив кафедри приймає участь в проекті Tempus Tacis JEP_26182_2005 «EU-UA Master Degree in Software Engineering» (Європейсько-Українська магістратура з програмного забезпечення), спрямованому на створення освітньої програми з підготовки магістрів з програмного забезпечення відповідно до європейських стандартів, надання українським студентам можливості отримувати два дипломи (український та польський) після успішного завершення. В рамках цього міжнародного проекту магістранти кафедри мали можливість отримувати другу магістерську степінь європейського зразку, навчаючись в університетах Німеччини та Польщі. У проекті задіяні: Вроцлавський університет технологій (Польща), Університет Зітау-Гоерліц (Німеччина) та Технічний університет у місті Ліберець (Чехія). Детальніше про міжнародну мобільність.