Відомості про Приймальну комісію

Склад приймальної комісії Державного університету «Житомирська політехніка» для набору студентів у 2024 році

ЄВДОКИМОВ Віктор ректор університету голова приймальної комісії
ОЛІЙНИК Оксана перший проректор заступник голови приймальної комісії
МОРОЗОВ Андрій проректор з науково-педагогічної роботи заступник голови приймальної комісії
ГРИЦИШЕН Димитрій проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку заступник голови приймальної комісії
ДЕНИСЮК Олена проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики заступник голови приймальної комісії
ДИКИЙ Анатолій доцент кафедри національної безпеки, публічного управління та адміністрування відповідальний секретар
ПАНАСЮК Андрій доцент кафедри маркшейдерії заступник відповідального секретаря
Ч Л Е Н И   К О М І С І Ї
ТКАЧУК Андрій голова відбіркової комісії факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки, в.о. декана
БОНДАРЧУК Василь відповідальний секретар відбіркової комісії факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки, старший вмкладач кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації
ім. проф. Самотокіна Б.Б.
ТАРАСЮК Галина голова відбіркової комісії факультету бізнесу та сфери обслуговування, декан
НАЗАРЕНКО Тетяна відповідальний секретар відбіркової комісії факультету бізнесу та сфери обслуговування, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку
КОТЕНКО Володимир голова відбіркової комісії факультету гірничої справи, природокористування та будівництва, декан
ШАМРАЙ Володимир відповідальний секретар відбіркової комісії факультету гірничої справи, природокористування та будівництва, доцент кафедри гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т.
НІКІТЧУК Тетяна голова відбіркової комісії факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, декан
ЮЩЕНКО Ольга відповідальний секретар відбіркової комісії факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення
СЕРГІЄНКО Лариса голова відбіркової комісії факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин, декан
БАРАНОВСЬКА Тетяна відповідальний секретар відбіркової комісії національної безпеки, права та міжнародних відносин, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності
ЧЕРНИШ Оксана голова відбіркової комісії факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя, декан
ПАНЧЕНКО Наталія відповідальний секретар відбіркової комісії факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя, старший викладач кафедри педагогічних технологій та мовної підготовки
ЛИСЕНКО Антон уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв
ГЕРУС Ярина студентський ректор
КОЛОМІЄЦЬ Артем перший студентський проректор
НОВОСЬОЛОВ Іван керівник відділу маркетингу та зв’язків з громадкістю
ДОВГАЛЮК Віта завідувач відділу аспірантури та докторантури
КУЧМЕНКО Віталій завідувач центру післядипломної освіти
ОСТАПЧУК Максим провідний юрист
СВІТЛИШИН Ігор начальник відділу моніторингу та забезпечення якості
ЯКИМЧУК Світлана технічний секретар приймальної комісії, провідний інженер центру міжнародної освіти та науки
ОСИПОВИЧ Наталія директор департаменту освіти і науки Житомирської обласної військової адміністрації
ЛАВРЕНЧУК Наталія начальник планово-фінансового відділу