Терміни прийому документів до Житомирської політехніки (2022 рік)

Молодший бакалавр та бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступенів молодшого бакалавра та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2022 року
Реєстрація на вступні іспити та проведення вступних іспитів для осіб (на місця державного замовлення), зазначених в пунктах 3-7 розділу VIII Правил прийому 29 липня – 07 серпня 2022 року 29 липня – 07 серпня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 29 липня 2022 року

(13 вересня 2022 року)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити 07 серпня 2022 року
о 18.00 годині
07 серпня 2022 року
о 18.00 годині (17 вересня 2022 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів 23 серпня 2022 р.
о 18.00 годині
23 серпня 2022 р.
о 18.00 годині (21 вересня 2022 року)*
Співбесіди з 09 серпня
до 16 серпня 2022 року
з 09 серпня
до 16 серпня 2022 року (18 вересня 2022 року)
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2 не пізніше 12:00 17 серпня 2022 року не пізніше 12:00 17 серпня 2022 року
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування за квотою-2 до 15:00 20 серпня, (включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення) до 15:00 20 серпня, (включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення)
Зарахування вступників за державним замовленням за квотою-2 не пізніше 15:00
22 серпня
не пізніше 15:00
22 серпня
Переведення вступників за квотою-2 не пізніше 15:00
30 вересня
не пізніше 15:00  30 вересня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 29 серпня
2022 року
не пізніше 29 серпня
2022 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 18:00
02 вересня 2022 р.
не раніше 18:00
02 вересня 2022 р.
(22 вересня 2022 року)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування ●на місця державного замовлення до 18.00 години 02 вересня2022 р.;

●на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 вересня 2022 р.

●на місця державного замовлення до 18.00 години 02 вересня2022 р.;

●на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 вересня
2022 р.
(23 вересня 2022 року)*

Терміни зарахування вступників ●за кошти державного бюджету – 05 вересня 2022 р.;

●за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня
2022 р.

●за кошти державного бюджету – 05 вересня 2022 р.;

●за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня
2022 р.
(24 вересня 2022 року)*

Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше
19 вересня 2022 р.
не пізніше
19 вересня 2022 р.

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Державний університет «Житомирська політехніка», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року

(13 вересня 2022 року)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 23 серпня 2022 року

(17 вересня 2022 року)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 02 вересня 2022 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 07 вересня 2022 р.

(22 вересня 2022 року)*

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування
 • на місця державного замовлення до 18.00 години 07 вересня 2022 р.;
 • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 вересня 2022 р.  (23 вересня 2022 року)*
Терміни зарахування вступників
 • за кошти державного бюджету – 09 вересня
  2022 р.;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2022 р. (24 вересня 2022 року)*
Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 21 вересня 2022 р.

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Магістр на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня
Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Державний університет «Житомирська політехніка», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі базової та повної вищої освіти
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини») з 27 червня до 18 липня 2022 року
Основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування з 10 серпня до 17 серпня 2022 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 серпня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 16 серпня 2022 року
(10 жовтня 2022 року)*
Строки проведення Державним університетом «Житомирська політехніка» індивідуальних усних співбесід з 25 серпня до 31 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 15 вересня 2022 року

(14 жовтня 2022 року)*

Строки проведення Державним університетом «Житомирська політехніка» фахових іспитів 16-19 вересня 2022 року

(15 жовтня 2022 р.)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 20 вересня 2022 р.
Оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 25 вересня 2022 р.

(17 жовтня 2022 року)*

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування
 • на місця державного замовлення до 18:00 24 вересня 2022 р.;
 • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 05 жовтня 2022 р. (19 жовтня 2022 року)*
Терміни зарахування вступників
 • за кошти державного бюджету –
  25 вересня 2022 року;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
  08 жовтня 2022 р.
  (20 жовтня 2022 року)*
Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 10 жовтня 2022 р.

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (НАДС)
Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Державний університет «Житомирська політехніка», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», підготовка яких здійснюється за рахунок НАДС, проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі базової та повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 16 серпня 2022 року
(14 листопада 2022 року)*
Закінчення прийому заяв та документів 15 вересня 2022 року

(18 листопада 2022 року)*

Строки проведення Державним університетом «Житомирська політехніка» вступних випробувань 16-19 вересня 2022 року

(20 листопада 2022 р.)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 20 вересня 2022 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 25 вересня 2022 р.

(22 листопада 2022 року)*

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування
 • на місця державного замовлення до 18:00 24 вересня 2022 р.;
 • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 05 жовтня 2022 р. (23 листопада 2022 року)*
Терміни зарахування вступників
 • за кошти державного бюджету –
  25 вересня 2022 року;
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
  08 жовтня 2022 р. (24 листопада 2022 року)*

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, проводиться в такі строки*:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі базової або повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року

(13 вересня 2022 року)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступних випробувань 23 серпня 2022 р.
(17 вересня 2022 року)*
Строки проведення конкурсного відбору З 25 по 30 серпня 2022 року

(18-19 вересня 2022 р.)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, надання рекомендацій до зарахування для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 18:00
02 вересня 2022 р.
(22 вересня 2022 року)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування не пізніше 15 вересня
2022 р. (23 вересня 2022 року)*
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня
2022 р. (24 вересня 2022 року)*

* Осіби, які вступають для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, зараховуються виключно на вакантні місця ліцензованого обсягу, підготовка яких здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.