Терміни прийому документів до Житомирської політехніки (2021 рік)

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня молодшого бакалавра та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2021 року з 01 липня 2021 року
Реєстрація на вступні іспити та проведення вступних іспитів для осіб (на місця державного замовлення), зазначених в пунктах 3-7 розділу VIII Правил прийому 24 червня – 13 липня 2021 року 24 червня – 13 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 14 липня 2021 року

(13 вересня 2021 року)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 16 липня 2021 року
о 18.00 годині
16 липня 2021 року
о 18.00 годині(17 вересня 2021 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів 23 липня 2021 р.
о 18.00 годині
23 липня 2021 р.
о 18.00 годині(21 вересня 2021 року)*
Проведення творчого конкурсу для вступу за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність” з 14 липня 2021 року до 23 липня 2021 року з 14 липня 2021 року

до 23 липня 2021 року

(18-19 вересня 2021 р.)*

Строки проведення державним університетом «Житомирська політехніка» вступних іспитів (на місця за кошти фізичних та юридичних осіб) з 17 липня
до 23 липня 2021 року
з 17 липня до 23 липня 2021 року

(18-19 вересня 2021 р.)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 28 липня
2021 року
не пізніше 28 липня
2021 року
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування
  • на місця державного замовлення до 18.00 години 02 серпня
    2021 р.;
  • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 16 серпня
    2021 р.
  • на місця державного замовлення до 18.00 години 02 серпня
    2021 р.;
  • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 16 серпня 2021 р. (23 вересня 2021 року)*
Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету – 09 серпня 2021 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня
2021 р.

за кошти державного бюджету – 09 серпня 2021 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня
2021 р.

(24 вересня 2021 року)*

Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше
19 серпня 2021 р.
не пізніше
19 серпня 2021 р.
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Державний університет «Житомирська політехніка», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року

(13 вересня 2021 року)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 23 липня 2021 року
о 18.00 годині(17 вересня 2021 року)*
Строки проведення державним університетом «Житомирська політехніка» фахових випробувань з 24 липня до 30 липня 2021 року

(18-19 вересня 2021 року)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 31 липня 2021 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня 2021 р.

(22 вересня 2021 року)*

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування ● на місця державного замовлення до 18.00 години 02 серпня 2021 р.;

● на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 16 серпня 2021 р.

(23 вересня 2021 року)*

Терміни зарахування вступників ● за кошти державного бюджету – 09 серпня
2021 р.;● за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2021 р.(24 вересня 2021 року)*
Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 19 серпня 2021 р.

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Державний університет «Житомирська політехніка», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Вступники на основі базової та повної вищої освіти
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (для спеціальності 081 «Право») з 11 травня до 18.00 03 червня 2021 року
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови 30 червня 2021 року
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (для спеціальності 081 «Право») 02 липня 2021 року
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 22 червня до 25 червня 2021 року

(замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

Реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 15 липня 2021 року
(21 вересня 2021 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 23 липня 2021 року

(24 вересня 2021 року)*

Строки проведення державним університетом «Житомирська політехніка» фахових вступних випробувань 19-30 липня 2021 року

(25-26 вересня 2021 р.)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня 2021 р.
Оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 08 серпня 2021 р.

(27 вересня 2021 року)*

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування ● на місця державного замовлення до 18:00 07 серпня 2021 р.

(28 вересня 2021 року)**

● на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 16 серпня 2021 р.

(28 вересня 2021 року)*

Терміни зарахування вступників ● за кошти державного бюджету –
12 серпня 2021 року; (29 вересня
2021 року)**

● за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
17 серпня 2021 р. (29 вересня 2021 року)*

Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 19 серпня 2021 р.

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

**Для спеціальностей зі спеціальною підтримкою (Додаток 5)

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить державний університет «Житомирська політехніка», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», підготовка яких здійснюється за рахунок НАДС, проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Вступники на основі базової та повної вищої освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 15 липня 2021 року

(13 вересня 2021 року)*

Закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2021 року

(17 вересня 2021 року)*

Строки проведення державним університетом «Житомирська політехніка» вступних випробувань 24-28 липня 2021 року

(18-19 вересня 2021 року)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня 2021 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня 2021 р.

(22 вересня 2021 року)*

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування ● на місця державного замовлення до 18:00 07 серпня 2021 р.;

● на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 16 серпня 2021 р.

(23 вересня 2021 року)*

Терміни зарахування вступників ● за кошти державного бюджету –
12 серпня 2021 року;● за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня 2021 р.(24 вересня 2021 року)*

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, проводиться в такі строки*:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Вступники на основі базової або повної вищої освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року

(13 вересня 2021 року)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступних випробувань 23 липня 2021 року

(17 вересня 2021 року)*

Строки проведення конкурсного відбору З 19 по 30 липня 2021 року

(18-19 вересня 2021 р.)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, надання рекомендацій до зарахування для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня 2021 р.

(22 вересня 2021 року)*

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування ● на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 16 серпня 2021 р.

(23 вересня 2021 року)*

Терміни зарахування вступників ● за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня 2021 р.

(24 вересня 2021 року)*

* Осіби, які вступають для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, зараховуються виключно на вакантні місця ліцензованого обсягу, підготовка яких здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.