Терміни прийому документів до ЖДТУ (2019 рік)

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 02 липня 2018 року з 02 липня 2018 року
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 12 липня 2018 року
(05 вересня 2018 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ЖДТУ 20 липня 2018 року 20 липня 2018 року (14 вересня 2018 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів 26 липня 2018 року о 18:00 26 липня 2018 року (19 вересня 2018 року)*
Строки проведення ЖДТУ вступних екзаменів 21–26 липня 2018 року 21–26 липня 2018 року (15-19 вересня 2018 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 01 серпня 2018 року не пізніше 01 серпня 2018 року (20 вересня 2018 року)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 18:00 год. 06 серпня 2018 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2018 року
• на місця державного замовлення до 18:00 год. 06 серпня 2018 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2018 року (21 вересня 2018 року)*
Терміни зарахування вступників • за державним замовленням – не пізніше 12:00 год. 07 серпня 2018 року
• за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму) – не пізніше 23 серпня 2018 року
• за державним замовленням – не пізніше 12:00 год. 07 серпня 2018 року
• за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму) – не пізніше 23 серпня 2018 року (не пізніше 23 вересня 2018 року)*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЖДТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року
(05 вересня 2018 року)*
12 липня 2018 року
(05 вересня 2018 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ЖДТУ 24 липня 2018 року о 18.00 годині
(14 вересня 2018 року)*
24 липня 2018 року о 18.00 годині
(14 вересня 2018 року)*
Строки проведення ЖДТУ фахових вступних випробувань 25-31 липня 2018 року
(з 15-19 вересня 2018 року)*
25-31 липня 2018 року
(з 15-19 вересня 2018 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 01 серпня 2018 р.
(20 вересня 2018 р.)*
не пізніше 01 серпня 2018 р.
(20 вересня 2018 р.)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня 2018 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2018 р. (не пізніше 21 вересня 2018 р.)*
• на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня 2018 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2018 р. (не пізніше 21 вересня 2018 р.)*
Терміни зарахування вступників • за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 07 серпня 2018 р.;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю) – не пізніше 23 серпня 2018 р. (не пізніше 23 вересня 2018 р.)*
• за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 07 серпня 2018 р.;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю) – не пізніше 23 серпня 2018 р. (не пізніше 23 вересня 2018 р.)*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЖДТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки (крім спеціальностей 051 “Економіка” та 242 “Туризм”):

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року (5 вересня 2018 року)* 12 липня 2018 року (5 вересня 2018 року)*
Закінчення прийому заяв та документів 26 липня 2018 року (14 вересня 2018 року)* 26 липня 2018 року (14 вересня 2018 року)*
Строки проведення ЖДТУ вступних екзаменів 28-30 липня 2018 року (15-19 вересня 2018 року)* 28-30 липня 2018 року (15-19 вересня 2018 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 01 серпня 2018 р. (не пізніше 12 години 20 вересня 2018 р.)* не пізніше 12 години 01 серпня 2018 р. (не пізніше 12 години 20 вересня 2018 р.)*
Вибір вступниками місця навчання • на місця державного замовлення до 12.00 години 03 серпня 2018 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2018 р. (не пізніше 21 вересня 2018 р.)*
• на місця державного замовлення до 12.00 години 03 серпня 2018 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2018 р. (не пізніше 21 вересня 2018 р.)*
Терміни зарахування вступників • за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 04 серпня 2018 р.;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2018 р. (не пізніше 23 вересня 2018 р.)*
• за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 04 серпня 2018 р.;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2018 р. (не пізніше 23 вересня 2018 р.)*
* Для осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня мігістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір)

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЖДТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 “Економіка” та 242 “Туризм”проводиться в такі строки :

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови З 14 травня до 18.00 05 червня 2018 року З 14 травня до 18.00 05 червня 2018 року
Основна сесія єдиного вступного іспиту 11 липня 2018 року 11 липня 2018 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступни-ків, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікацій-ного рівня), здобутого за іншою спе-ціальністю (напрямом підготовки) з 14 травня до 31 травня 2018 року з 14 травня до 31 травня 2018 року
Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 року

(05 вересня 2018 року)*

02 липня 2018 року

(05 вересня 2018 року)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити 09 липня 2018 року

(14 вересня 2018 року)*

09 липня 2018 року

(14 вересня 2018 року)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 26 липня 2018 року

(19 вересня 2018 року)*

26 липня 2018 року

(19 вересня 2018 року)*

Строки проведення ЖДТУ фахових вступних випробувань 28-29 липня 2018 року

(15-19 вересня 2018 року)*

28-29 липня 2018 року

(15-19 вересня 2018 року)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 13 серпня 2018 р.

(20 вересня 2018 року)*

не пізніше 13 серпня 2018 р.

(20 вересня 2018 року)*

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 18 серпня 2018 р.;

• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2018 р.
(21 вересня 2018 року)*

• на місця державного замовлення до 18 серпня 2018 р.;

• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2018 р.
(21 вересня 2018 року)*

Терміни зарахування вступників • за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 20 серпня 2018 р.;

• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня 2018 р.

(23 вересня 2018 року)*

• за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 20 серпня 2018 р.;

• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня 2018 р.

(23 вересня 2018 року)*

* Для осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня мігістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір)