Терміни прийому документів до ЖДТУ

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 29 червня 2017 року з 29 червня 2017 року
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 01 серпня 2017 року
(05 вересня 2017 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ЖДТУ 20 липня 2017 року 10 серпня 2017 року (14 вересня 2017 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів 26 липня 2017 року о 18:00 15 серпня 2017 року (19 вересня 2017 року)*
Строки проведення ЖДТУ вступних екзаменів 21–26 липня 2017 року 11–15 серпня 2017 року (15-19 вересня 2017 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12:00 год. 01 серпня 2017 року не пізніше 12:00 год. 17 серпня 2017 року (20 вересня 2017 року)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 12:00 год. 05 серпня 2017 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2017 року
• на місця державного замовлення до 18:00 год. 18 серпня 2017 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2017 року (21 вересня 2017 року)*
Терміни зарахування вступників • за державним замовленням – не пізніше 12:00 год. 07 серпня 2017 року
• за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму) – не пізніше 23 серпня 2017 року
• за державним замовленням – не пізніше 12:00 год. 19 серпня 2017 року
• за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму) – не пізніше 23 серпня 2017 року (не пізніше 23 вересня 2017 року)*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЖДТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року
(05 вересня 2017 року)*
12 липня 2017 року
(05 вересня 2017 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ЖДТУ 24 липня 2017 року о 18.00 годині
(14 вересня 2017 року)*
24 липня 2017 року о 18.00 годині
(14 вересня 2017 року)*
Строки проведення ЖДТУ фахових вступних випробувань 25-31 липня 2017 року
(з 15-19 вересня 2017 року)*
25-31 липня 2017 року
(з 15-19 вересня 2017 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 01 серпня 2017 р.
(20 вересня 2017 р.)*
не пізніше 12 години 01 серпня 2017 р.
(20 вересня 2017 р.)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 18.00 години 05 серпня 2017 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2017 р. (не пізніше 21 вересня 2017 р.)*
• на місця державного замовлення до 18.00 години 05 серпня 2017 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2017 р. (не пізніше 21 вересня 2017 р.)*
Терміни зарахування вступників • за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 07 серпня 2017 р.;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю) – не пізніше 23 серпня 2017 р. (не пізніше 23 вересня 2017 р.)*
• за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 07 серпня 2017 р.;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю) – не пізніше 23 серпня 2017 р. (не пізніше 23 вересня 2017 р.)*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЖДТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Початок прийому заяв та документів 17 липня 2017 року (5 вересня 2017 року)* 17 липня 2017 року (5 вересня 2017 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ЖДТУ 25 липня 2017 року (14 вересня 2017 року)* 25 липня 2017 року (14 вересня 2017 року)*
Строки проведення ЖДТУ вступних екзаменів 28-30 липня 2017 року (15-19 вересня 2017 року)* 28-30 липня 2017 року (15-19 вересня 2017 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 01 серпня 2017 р. (не пізніше 12 години 20 вересня 2017 р.)* не пізніше 12 години 01 серпня 2017 р. (не пізніше 12 години 20 вересня 2017 р.)*
Вибір вступниками місця навчання • на місця державного замовлення до 12.00 години 03 серпня 2017 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня 2017 р. (не пізніше 21 вересня 2017 р.)*
• на місця державного замовлення до 12.00 години 03 серпня 2017 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня 2017 р. (не пізніше 21 вересня 2017 р.)*
Терміни зарахування вступників • за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 04 серпня 2017 р.;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 11 серпня 2017 р. (не пізніше 23 вересня 2017 р.)*
• за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 04 серпня 2017 р.;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 11 серпня 2017 р. (не пізніше 23 вересня 2017 р.)*
* Для осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня мігістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір)