Додатки до Правил прийому до ЖДТУ в 2016 році

Додатки ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) до Правил прийому до ЖДТУ в 2016 році