Накази на зарахування на повний термін навчання для здобуття ОКР бакалавра

Денна форма навчання:

 

Заочна форма навчання: