Накази на зарахування на навчання для здобуття ОКР спеціаліста, магістра

Денна форма навчання:

 

Заочна форма навчання: