Накази на зарахування за ОКР «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Денна форма навчання за державним замовленням:

Денна форма навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб :

 

Заочна форма навчання за державним замовленням:

Заочна форма навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб :