Накази на зарахування для здобуття ОКР “бакалавр” на базі ОКР “молодший спеціаліст”

Денна форма навчання:

Заочна форма навчання: