291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітньо-професійна програма: «Міжнародні відносини та геополітична безпека» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Освітня програма «Міжнародні відносини та геополітична безпека» є відповіддю на зростаючі глобальні проблеми в світі (зростання рівня бідності населення та продовольча проблема, екологічні питання, поглиблення нерівності й нерівномірності розвитку країн, діяльність терористичних організацій, проблеми в сфері охорони здоров’я тощо), які впливають на національні інтереси України та її соціально-економічний розвиток.

Дана освітня програма відповідає очікуванням сучасного українського та міжнародного ринків праці, адже освітній процес базується на знаннях в сфері економіки, права, соціології, психології, політології, географії та історії.

Фахівці з міжнародних відносин та геополітичної безпеки отримують знання та навички, що дозволяють їм розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері формування та реалізації зовнішньої політики країни, принципів світової економіки та їх впливу на національну економічну систему, проблем геополітичної безпеки, участі України в міжнародних організаціях, особливостей дипломатичного протоколу, міжнародного права та ділових переговорів, що характеризуються комплексністю та невизначеністю сучасних умов розвитку країн світу.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчання на освітній програмі «Міжнародні відносини та геополітична безпека» для тих, хто хоче отримати фахові компетентності про принципи функціонування сучасних країн світу, навчитися аналізувати політичні, економічні та соціальні явища в міжнародній сфері, дізнатися секрети дипломатії та ділових переговорів, створювати унікальні проекти, формувати стратегії національної безпеки, органів влади, відповідальних за безпеку в регіоні. Це чудова можливість поглибити свої знання про різні культури, країни світу та формування відносин України з ними.

Розробником освітньої програми є громадянка Японії, фахівець у сфері геополітичної безпеки та міжнародного співробітництва, професорка, доктор філософії з міжнародних відносин Ханако Умезава.

Унікальність освітньої програми «Міжнародні відносини та геополітична безпека» в Державному університеті «Житомирська політехніка» полягає у тому, що до освітнього процесу залучаються: дипломатичні практики, представництва міжнародних організацій, державні службовці, політики, юристи, представники бізнесу та громадських організацій, які діляться своїм досвідом зі студентами. Серед наших викладачів представники з Міністерства закордонних справ, представництв міжнародних організацій, органів місцевого самоврядування, народні депутати та науково-педагогічні працівники партнерських закордонних закладів освіти: Університет ім. Миколая Коперника в Торуні (Польща); Університет Штейнбейса (Німеччина); Кіпрський інститут маркетингу (Кіпр); Університет м. Кордова (Іспанія); Університет DTI (Словаччина); Римський університет ла Сап’єнца (Італія).

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, що дозволяє активно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Крім того лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що дозволяє покращити візуальне сприйняття навчального матеріалу та презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

Беручи до уваги досвід та досягнення кращих європейських освітніх закладів та їх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», з метою оптимізації та полегшення доступу до них студентів. Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що посилює підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Фахівці з міжнародних відносин та геополітичної безпеки здобувають теоретичні знання, практичні навички та soft skills, які цінуються роботодавцями, що дозволяє їм працевлаштуватися в:

 • органах державної влади, до компетентності яких належать функції регулювання та контролю міжнародних відносин, формування та реалізація зовнішньої політики країни (Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, Міністерство економіки тощо, а також в місцеві органи державної виконавчої влади);
 • дипломатичних представництвах різних країн в Україні та представництвах України за кордоном;
 • представництвах міжнародних організацій в Україні (ООН, ЄС, НАТО та ін.) та офісах міжнародних організацій за кордоном;
 • міжнародних корпораціях, фінансових установах та підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
 • засобах масової інформації, рекламних агенціях, центрах перекладу, громадських організаціях та інших установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з міжнародним співробітництвом на національному та регіональному рівнях.

Випускник освітньої програми займає такі посади:

 • фахівець в галузі дипломатії, посол, радник-посланник, дипломатичний радник, консул, віце-консул, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, аташе, секретар дипломатичного агентства;
 • міжнародний службовець, постійний представник/заступник, радник, секретар представництв міжнародних організацій в Україні;
 • фахівець з питань міжнародного співробітництва в області державного управління та місцевого самоврядування;
 • експерт з суспільно-політичних питань (політтехнолог), політичний радник;
 • прес-секретар/керівник прес-служби зовнішньополітичних відомств;
 • фахівець по контактах з іноземними установами, міжнародними організаціями;
 • керівник/помічник керівника підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності;
 • аналітик-міжнародник у сфері мас-медіа (політичний оглядач, журналіст-аналітик), журналіст в засобах масової інформації – пресі, радіо і телебаченні;
 • фахівець з внутрішніх і зовнішніх комунікацій, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою, PR-менеджер/консультант, іміджмейкер, бренд-менеджер, контент-менеджер, перекладач.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Навчання на освітній програмі «Міжнародні відносини та геополітична безпека» дає можливість студентам більше дізнатися про відносини між різними країнами світової політики та світового бізнесу. Студент може проявити себе під час стажування у рамках програми ЄС Еразмус+ та на підставі спільних договорів між Державним університетом «Житомирська політехніка» та закордонними університетами партнерами.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання на освітній програмі «Міжнародні відносини та геополітична безпека» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Безпосередньо навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців
Магістр Денна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети)
 • НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або ЗНО 2021 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (П1) 0,4
Математика (П2) 0,3
Історія України(П3) 0,3
Вибірковий блок
Іноземна мова (П4) 0,5
Біологія (П4) 0,2
Фізика (П4) 0,2
Хімія (П4) 0,2
Українська література (П4) 0,3
Географія (П4) 0,3
Мотиваційний лист
Бакалавр на основі НРК 5 (ОКР «молодший спеціаліст», ОС «молодший бакалавр» та «фаховий молодший бакалавр»)
 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети)
 • НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій
  предмети)
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети)
 • за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ на основі НРК5
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (П1) 0,4
Математика (П2) 0,3
Історія України(П3) 0,3
Вибірковий блок
Іноземна мова (П4) 0,5
Біологія (П4) 0,2
Фізика (П4) 0,2
Хімія (П4) 0,2
Українська література (П4) 0,3
Географія (П4) 0,3
Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 20 2500 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 303

(063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
facebook.com/fpup.ztu
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua