241 «Готельно-ресторанна справа»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»

 

Інформація про спеціальність

 

Основною складовою туристичної інфраструктури, що значною мірою впливає на вибір споживачів при плануванні відпочинку, є готельно-ресторанне господарство. Індустрія гостинності є однією із найдинамічніших галузей світової економіки, що стрімко розвивається, а відповідно і вимагає високого рівня професійної підготовки кадрів. Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» дозволяє проводити визначення найбільш перспективних рішень щодо підвищення попиту на послуги; дає змогу випускникам швидко адаптувати новітні досягнення до потреб сьогодення, вирішувати конфліктні ситуації (серед обслуговуючого персоналу, між обслуговуючим персоналом і клієнтами), приймати замовлення, організовувати і проводити банкети, фуршети, прийоми, контролювати технічне постачання.

Випускники спеціальності «Готельно-ресторанна справа» готові до практичної діяльності у закладах гостинності, мають необхідні для цього знання зі спеціалізованого програмного забезпечення (в тому числі європейською системою бронювання послуг), володіють навичками економічного планування і організації ресторанної справи та готельного бізнесу; знають основи техніки ресторанної справи, культуру ресторанного та готельного сервісу і можуть здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • керівник закладу ресторанного і готельного господарства
 • метрдотель
 • ресторатор
 • готельєр
 • топ-менеджер
 • менеджер залу
 • фахівець з гостинності
 • фахівець з організації дозвілля та санітарно-курортної справи
 • фахівець з конференц-сервису
 • адміністратор

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

До роботи залучений висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який працює відповідно до інноваційної освітньо-професійної програми; використовує сучасні освітні технології, чим забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, затребуваних на ринку праці України і Європи.

Однією з невід’ємних частин освіти є наукова діяльність студентів, яка дозволяє сформувати у студентів основи самостійної професійної діяльності, що суттєво підвищує якість підготовки кадрів. З цією метою на кафедрі створено та успішно функціонує Студентське екскурсійне бюро, в межах роботи якого у студентів є можливість поглибити знання з основ екскурсійної справи, навчитись складати та презентувати реальні екскурсії, організовувати власний туристичний бізнес, оволодіти сучасними інформаційними технологіями, навчитись правильно формувати тур та ефективно презентувати його на ринку та багато іншого.

 

 

Фахові предмети

 

 • Організація бізнесу
 • Іміжджологія та бренд-менеджмент в готельно-ресторанній справі
 • Економіка готелів і ресторанів
 • Харчова хімія
 • Маркетинг в готельно-ресторанній сфері
 • Організація готельної справи
 • Харчові технології в закладах готельно-ресторанної сфери
 • Менеджмент в готельно-ресторанній сфері
 • Управління якістю продукції і послуг в готельно-ресторанній сфері
 • Бухгалтерський облік в готельно-ресторанній справі
 • Товарознавство
 • Психологія спілкування у сфері обслуговування
 • Сервіс у ресторанній сфері
 • Івентний менеджмент
 • Організація ресторанної справи
 • Харчові технології в закладах готельно-ресторанної сфери
 • Логістика
 • Проектування підприємств галузі
 • Кулінарне мистецтво та етнічні кухні
 • Інформаційні системи та технології
 • Гігієна та санітарія в галузі

На вибір студентів пропонуються дисципліни за переліком з навчального плану (25% годин). Студенти можуть додатково отримати поглиблену підготовку за іншими економічними або технічними напрямами.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Для підготовки фахівців спеціальності “Готельно-ресторанна справа” на кафедрі менеджменту і туризму створені спеціалізовані лабораторії: технології виробництва продукції, організації ресторанного обслуговування, організації готельного обслуговування. Наявне в лабораторіях типове та спеціальне обладнання забезпечує проходження навчального процесу на належному рівні. Крім того студенти навчаються в спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях, які обладнані сучасним устаткуванням та програмних забезпеченням.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра співпрацює з університетами та підприємствами таких зарубіжних країн: Польщі, Туреччини, Німеччини, Греції, Франції та інших. Відповідно до укладених договорів, є можливість брати участь в обміні студентами, проходити стажування та працювати під час навчання.

За спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» є можливість літнього професійного стажування у співпраці з:

Декілька років поспіль студенти беруть участь у міжнародному проекті «Туреччина для Вас!» – «Відпочивай, працюй та навчайся в Туреччині!» та програмі болгарської компанії Smart Tour, яка передбачає тримісячне міжнародне стажування в сфері готельного бізнесу на чорноморському узбережжі Болгарії під час літніх канікул.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти мають можливість проходження військової підготовки на факультеті військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.

З 2016 року набір громадян України здійснюється за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням та за контрактом які мають, або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

Військово-облікові спеціальності за якими здійснюється підготовка:

 • Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів;
 • Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), гірсько-піхотних і морської піхоти з’єднань, військових частин і підрозділів;
 • Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • Технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • Експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • Бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • Спеціальний зв’язок та захист інформації.

Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень або у строк від двох тижнів поточного семестру протягом двох років навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 6000 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з допризовної підготовки та перевірку рівня фізичної підготовленості.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,4
Математика 0,3
Додатковий блок
Історія України 0,3
Біологія
Хімія
Іноземна мова 0,5
Фізика 0,25
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,4
Математика 0,3
Історія України 0,3
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Іноземна мова 0,2
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,3
Математика
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
ЄВІ (тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови) 2023 року
Фаховий іспит
Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
БюджетКонтракт
ЄВІ (тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови) 2023 року
Фаховий іспит
ЄВІ (тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови) 2023 року або індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови
Фаховий іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 25 2500 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 20 2700 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 5 1400 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 20 1740 грн.

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 330, 330-а
4 поверх, кабінети: 413, 415-а

(067) 411-32-95, (097) 803-45-80

kaf_tgrs@ukr.net

fbso-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua