232 «Соціальне забезпечення»

Факультет публічного управління та права (ФПУП)

Спеціальність: 232 «Соціальне забезпечення»

Освітньо-професійна програма: «Консалтинг в HR- та ризик-менеджменті» (бакалавр)

Освітньо-професійна програма: «Людські ресурси та штучний інтелект» (бакалавр)

Освітньо-професійна програма: «Соціальний аудит та соціально-демографічна політика» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Факультет публічного управління та права здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення».
Хочеш аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним розвитком держави, управлінням людськими ресурсами та штучним інтелектом, розуміти нормативно-правову базу соціальної роботи та соціального забезпечення, використовуючи технології big-data та вивчаючи іноземні мови, тоді спеціальність «Соціальне забезпечення» – для тебе.

В умовах розбудови української держави, соціальних і правових реформ актуальною залишається проблема удосконалення існуючої системи підготовки фахівців, в тому числі з соціальних та поведінкових наук. Впровадження в освітній процес університету «Житомирська політехніка» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення», програма якої відповідає сучасним світовим стандартам якості і має потужну практичну складову, завдяки чому забезпечує успішне працевлаштування випускників на сучасних ринках праці та їх успішному виконанню професійних обов’язків у сфері соціального забезпечення – сприятиме вдосконаленню існуючого освітнього процесу в загалом, та даної галузі зокрема.

Переваги навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення»:

 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціальністю;
 • можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
 • використання під час навчального процесу мультимедійних технологій, проведення практичних занять з елементами ділових ігор, майстер-класів із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими людьми та громадськими діячами;
 • засвоєння знань у галузі управління людськими ресурсами та штучним інтелектом;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • отримання знань щодо фінансового забезпечення та технології надання соціальної допомоги, правового регулювання соціальної сфери, інновацій в системі соціального захисту;
 • навчання за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • опанування знань у галузі HR- та ризик-менеджменту, соціального аудиту та соціально-демографічної політики.

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • Фахівець з аналізу ринку праці;
 • Експерт з регулювання соціально-трудових відносин;
 • Експерт із соціальної відповідальності;
 • Соціальний аудитор;
 • Соціальний працівник;
 • Фахівець із соціальної роботи;
 • Інспектор-ревізор;
 • Інспектор з призначення пенсій;
 • Інспектор з виплати пенсій;
 • Соціальний робітник;
 • Соціальний аудитор;
 • Аналітик з питань соціально-демографічної політики;
 • HR-менеджер.

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого курсу.