232 «Соціальне забезпечення»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя (ФПТОВЖ)

Спеціальність: 232 «Соціальне забезпечення»

 

Інформація про спеціальність

 

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення».
Хочеш аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним розвитком держави, управлінням людськими ресурсами та штучним інтелектом, розуміти нормативно-правову базу соціальної роботи та соціального забезпечення, використовуючи технології big-data та вивчаючи іноземні мови, тоді спеціальність «Соціальне забезпечення» – для тебе.

В умовах розбудови української держави, соціальних і правових реформ актуальною залишається проблема удосконалення існуючої системи підготовки фахівців, в тому числі з соціальних та поведінкових наук. Впровадження в освітній процес університету «Житомирська політехніка» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення», програма якої відповідає сучасним світовим стандартам якості і має потужну практичну складову, завдяки чому забезпечує успішне працевлаштування випускників на сучасних ринках праці та їх успішному виконанню професійних обов’язків у сфері соціального забезпечення – сприятиме вдосконаленню існуючого освітнього процесу в загалом, та даної галузі зокрема.

Переваги навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення»:

 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціальністю;
 • можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
 • використання під час навчального процесу мультимедійних технологій, проведення практичних занять з елементами ділових ігор, майстер-класів із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими людьми та громадськими діячами;
 • засвоєння знань у галузі управління людськими ресурсами та штучним інтелектом;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • отримання знань щодо фінансового забезпечення та технології надання соціальної допомоги, правового регулювання соціальної сфери, інновацій в системі соціального захисту;
 • навчання за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • опанування знань у галузі HR- та ризик-менеджменту, соціального аудиту та соціально-демографічної політики.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться в загальнофакультетських, загальноуніверситетських лекційних аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами. Застосування даних засобів дає змогу максимально візуалізувати матеріал, який викладається на лекціях, та забезпечити його належний звуковий супровід.

Практичні та лабораторні заняття проводяться як в аудиторіях кафедри комп’ютерної інженерії, так і в спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерних класах та лабораторії. Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовуються технічні засоби навчання та сучасне лабораторне обладнання.

Всі аудиторії, які задіюються для підготовки студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.
Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет. Освітній портал Житомирської політехніки є потужною платформою, яка забезпечує ефективне спілкування студента з викладачем.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи
Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • Фахівець з аналізу ринку праці;
 • Експерт з регулювання соціально-трудових відносин;
 • Експерт із соціальної відповідальності;
 • Соціальний аудитор;
 • Соціальний працівник;
 • Фахівець із соціальної роботи;
 • Інспектор-ревізор;
 • Інспектор з призначення пенсій;
 • Інспектор з виплати пенсій;
 • Соціальний робітник;
 • Соціальний аудитор;
 • Аналітик з питань соціально-демографічної політики;
 • HR-менеджер.

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого курсу.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти, які опановують спеціальність «Соціальне забезпечення» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка» (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2022-2023 роки)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,35
Математика 0,4
Історія України 0,25
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 0,2
Історія України
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

пм

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 50 2200 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет: 333а

(067)-590-55-82

fptovzh@ztu.edu.ua

@_fptle
facebook.com/fptle
ztu.edu.ua