208 «Агроінженерія»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 208 «Агроінженерія»

Спеціалізація: «Агроінженерія: роботизація та автоматизація»

 

Інформація про спеціальність

Сучасна агроінженерія характеризується глибокою автоматизацією повного циклу виробництва сільськогосподарської та тваринницької продукції для досягнення найвищих показників продуктивності та якості. Зменшення важкої, фізичної роботи, цілодобового спостереження, задач транспортної та складської логістики дозволяють розвантажити персонал, зробити його роботу більш творчою та ефективною.

Розумне сільське господарство – новий тренд в організації діяльності агрогосподарств означає використання таких технологій, як Інтернет речей, розумні сенсори, системи визначення місцезнаходження GPS, роботи та штучний інтелект на фермі. Кінцевою метою є підвищення якості та кількості врожаю при оптимізації людської праці. Прикладами технологій є точний полив і точне живлення рослин, автоматизоване годування тварин, управління і контроль клімату в теплицях, розумні сенсори для ґрунту, води, світла, вологи, для управління температурою, програмні платформи, геотегінг та мітки, системи енергоефективного мобільного зв’язку LoraWan, мобільна та стаціонарна робототехніка, програмні застосунки для аналітики та оптимізації процесів. Зв’язком між усіма цими технологіями є технології Інтернет речей – це механізм зв’язку між датчиками та машинами, що створює складну систему, яка керує фермою на основі отриманих даних. Завдяки цій системі відповідальні працівники можуть дистанційно контролювати процеси на фермах і приймати стратегічні рішення – зі свого планшета, телефону чи іншого мобільного пристрою – не перебуваючи на відкритих полях, у своїй теплиці, саду, птахофермі тощо.

Розумного землеробство забезпечує автоматизований збір даних. Датчики, встановлені в усіх критичних місцях ферми, збирають і передають дані про ґрунт, повітря тощо. Виконується автоматизована діагностика: зібрані дані аналізуються системою та робляться висновки щодо стану об’єкта або процесу, що контролюється. Виявляються потенційні проблеми. На основі проблем, програмна платформа та/або людина, яка керує платформою, вирішує дії, які необхідно виконати. Система штучного інтелекту дозволяє спростити прийняття рішень або вирішити ситуацію самостійно. Датчики виконують нове вимірювання ґрунту, повітря, вологи тощо, і весь цикл починається знову. Результатом цього автоматизованого процесу розумного землеробства є висока точність і цілодобовий контроль, що зрештою призводить до значної економії всіх ключових використовуваних ресурсів – води, енергії, добрив, часу, витраченого стратегічними людьми, часу, витраченого персоналом нижчої кваліфікації.

Освітня програма «Агроінженерія: роботизація та автоматизація» спрямована на підготовку фахівців, що професійно володіють навичками впровадження сучасних інформаційно-технологічних рішень, які ґрунтуються на знаннях інформаційних та комп’ютерних технологій та мереж, механотроніки, робототехніки та комплексної автоматизації кіберфізичних систем, якими є сучасні агротехнічні комплекси з точки зору управління. Сфера діяльності фахівців покриває повний цикл задач проектування, управління та обслуговування високотехнологічного обладнання агросектору України.

Після успішного навчання, випускники спеціальності можуть очолювати відділи автоматизації агрогосподарств, бути провідними інженерами з сучасних агротехнологій, вести власну, інноваційну діяльність по розробці та впровадженню елементів систем автоматизації та робототехніки в агротехнічні об’єкти господарювання. Долучатись як технічний фахівець до аудиту та перевірок в консалтингових компаніях, бути менеджером інженерних проектів та технічним радником керівництва агрохолдингу. Очолювати відділ технічного обслуговування парку агротехніки, технічного адміністрування та сервісу великих сільськогосподарських та тваринницьких господарств.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Освітній процес організовує кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Б.Б. Самотокіна. До проведення лекцій з фахових навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, залучаються не лише професори та доценти кафедри, а й працівники, які є визнаними професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом.

Особливістю освітньої програми є залучення багаторічного досвіду працівників кафедри в міжнародних проектах зокрема при впровадженні теоретичних знань та практики комплексної автоматизації виробничих процесів, розробці роботизованих систем на базі маніпуляторів, колісних платформ, малих безпілотних літальних апаратів (дронів), систем комп’ютерного управління з підтримкою технологій індустрії 4.0, вбудованих систем управління (embeded systems), розробки систем комп’ютерного зору та розпізнанні зображень, впровадження елементів штучного інтелекту, розробка мультиплатформених прикладних додатків та програм. Означена система знань та вмінь є необхідною при створенні та обслуговуванні сучасних автоінженерних систем: комбайнів, дронів, теплиць, тваринницьких ферм тощо. Інформаційна підтримка діяльності усього виробничого комплексу ґрунтується на інформаційно-комунікаційних технологіях (ICT) що відповідають сучасним стандартам безпеки, енергоефективності та економічності. Модульні технології що дозволяють швидко виконувати ремонт та обслуговування агротехніки на базі промислових контролерів та однопалатних комп’ютерів ретельно вивчаються на чисельних лабораторних стендах кафедри.

Ми в соціальних мережах: facebook.com/groups/895546740493932/

Зв’язок з роботодавцями

На базі випускаючої кафедри постійно організовуються форуми освітян та роботодавців, де представники провідних підприємств м. Житомира та області, такі як ТОВ «ОРГАНІК МІЛК», ПП “АДЛЄР”, ТОВ «ЄСТ», ТОВ СП «НІБУЛОН», ТОВ «Пак-трейд», ТОВ «Магія комфорту», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК», ТОВ «Житомир-Агробудіндустрія», ТОВ СП «ТІКАБ», ТОВ «СВ АЛЬТЕРА» та інші фермерські господарства, разом із викладачами обговорюють та погоджують навчальні плани сучасної підготовки фахівців з опорою на вимоги ринку праці, домовляються про проходження практик та стажувань на реальних підприємствах, визначено перспективні напрямки досліджень науковців кафедри та студентської науки.

У процесі навчання вивчаються програмні прикладні пакети та фреймворки:

 • MathCAD, MATLAB – для математичного аналізу та моделювання процесів в агротехнічних системах;
 • SolidWorks 3D CAD, Autodesk AutoCAD, Protel Design Explorer 99 SE(DXP) – для автоматизованого віртуального 3D проєктування деталей, вузлів, діагностування фізичних властивостей деталей та механізмів;
 • CURA – для проєктування операцій друку на 3D принтері;
 • LabVIEW, Progea Movicon, Siemens TIA Portal – для реалізації SCADA-систем, систем диспетчерського управління та збору даних;
 • Arduino IDE, FESTO Fluidsim, 3S Software CoDeSys, Siemens Simatic Step 7, LOGO! Soft Comfort – для створення комплексів управління автоматизованими агротехнічними системами на базі промислових програмованих логічних контролерів;
 • Protel, Altium Designer – для розробки комплексів управління агротехнічними об’єктами та обладнанням на базі мікроконтролерів та мікрокомп’ютерів;
 • Microsoft Visual Studio, .NET Framework, Django – для вивчення технологій та мов програмування, створення прикладних програм, елементів Web-програмування, Frontend та Backend, баз даних на мовах: C, C++, С#, lua, Python, HTML, CSS, JavaScript;
 • Unity – для створення програм моделювання ситуацій у 3D віртуальному просторі, ігрових програм, які можуть використовуватись у системах віртуального навчання професійним навичкам;
 • ROS – для створення розподілених систем управління, моніторингу та діагностики обладнання мобільних та стаціонарних платформ через мережу Internet.

 

У процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання.

Випускаючою кафедрою спільно з провідними виробничими підприємствами м. Житомира та області проводиться багато цікавих пізнавальних заходів, завдяки яким навчальний процес стає набагато цікавішим.

 

 

Фахові предмети

Основні предмети освітньої програми:

 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Основи електротехніки
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Теорія механімів і машин
 • Проектування автоматизованих систем
 • Деталі машин
 • Трактори і автомобілі
 • Машини і обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції
 • Машини і обладнання для тваринництва
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Автоматизація сільськогосподарських процесів та систем
 • Електропривод, виконавчі механізми та регулюючі пристрої

 

Додаткові фахові предмети:

 • Робототехніка та мехатроніка
 • Конструювання та пілотування дронів
 • Програмування засобів ІоТ
 • Інтелектуальні мехатронні системи
 • Комп’ютерний зір робототехнічних систем
 • Основи комп`ютерно-інтегрованого управління
 • Елементи теорії систем штучного інтелекту
 • Розподілені мережні системи автоматизованого управління промисловими об’єктами та механізмами
 • Основи метрології
 • Теорія автоматичного керування
 • Комп’ютерні технології та програмування
 • Вбудовані системи керування в мехатроніці

 

Додатково студенти можуть оволодіти знаннями з економіки, програмного забезпечення, 3-Д моделювання, іноземної мови та пройти підготовку на військовій кафедрі.

Додатково студенти можуть оволодіти знаннями з економіки, програмного забезпечення, іноземної мови та пройти підготовку на військовій кафедрі.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються наступні приміщення, які знаходяться у розпорядженні кафедри:

 • 2 комп’ютерні класи, які оснащені сучасними комп’ютерами та системою відеоконференцій Polycom QDX6000;
 • лабораторія електричних кіл;
 • лабораторія електротехніки та електроніки;
 • лабораторія метрології та вимірювальної техніки;
 • лабораторія електромеханіки та робототехніки;
 • лабораторія автоматизації технологічних процесів та виробництв.

Для проведення лабораторних робіт з фахових дисциплін використовуються також виїзні лабораторії підприємств-партнерів кафедри.

Використовуються також навчальні мультимедійні аудиторії Житомирської політехніки для проведення лекційних занять.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик: навчальної, технологічної, виробничої та переддипломної для підготовки фахівців освітнього ступеня “бакалавр”.

Переддипломні та виробничі практики проходять на провідних підприємствах м. Житомира та області:

ПрАТ “Коростенський завод МДФ”

ПрАТ "Коростенський завод МДФ"

ТОВ СП «НІБУЛОН»

ТОВ СП «НІБУЛОН»

ТОВ «ОРГАНІК МІЛК»

ТОВ «ОРГАНІК МІЛК»

ЗАТ “Житомирські ласощі”

ТДВ "ЖЛ"

ПАТ “Житомирський маслозавод” — компанія “Рудь”

ПАТ "Житомирський маслозавод"

ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод»

ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод»

ТОВ «ЄСТ»

ТОВ «ЄСТ»

ТОВ «Магія комфорту»

ТОВ «Магія комфорту»

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Випускова кафедра проводить активну роботу щодо співпраці з закордонними університетами у рамках двосторонніх договорів, а також бере участь у програмах національних та зарубіжних фондів.

Міжнародна мобільність

Триває реалізація проектів за програмою Темпус: EU-PC double degree master program in automation/mechatronics 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR, “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/мехатроніки в ЄС-країнах партнерах”. Мета проекту: створення освітньої програми з підготовки магістрів спеціальності “Автоматизація/мехатроніка” відповідно до європейських стандартів. Партнери: Міністерство освіти і науки України; Технічний університет м. Ліберець (Чехія); Технічний університет м. Софія (Болгарія); Університет ім. Блеза Паскаля (Франція); Національний технічний університет України “КПІ” (Україна); Національний технічний університет “ХПІ”(Україна); Державний університет «Житомирська політехніка» (Україна); ТОВ “Науково-виробниче підприємство “КІА”” (Україна).

Завдяки проекту студенти українських університетів учасників проекту матимуть змогу отримувати подвійний диплом після успішного завершення магістерського курсу в Технічному університеті м. Ліберець або у Технічному університеті м. Софія, або в Університет ім. Блеза Паскаля.

У рамках цього проекту робоча група від кафедри у складі д.т.н., проф. Самотокіна Б.Б., к.т.н., доц. Кириловича В.А., к.т.н. Остапчук А.А. та старш. викл. Богдановського М.В. відвідали Університет ім. Блеза Паскаля (м. Клермон-Ферран, Франція). Три магістри успішно захистили магістерські роботи у Технічному університеті Софії (Болгарія):

 • Денисюк М.В. (тема магістерської роботи: Research of automated optical accelerometer, керівник Christiana Nikolova, as.prof., Болгарія);
 • Михаленко В.С. (тема магістерської роботи: Research of automated capacitive accelerometer, керівник Vasil Bogev, prof., Болгарія);
 • Шпінь Д.Ю. (тема магістерської роботи: Artifical satellite orientation control with predictive models of disturbances and Earth’s magnetic field, керівник Vasil Bogev, prof., Болгарія).

Кафедра має договори про наукову та академічну співпрацю з Технічним університетом м. Ліберець (Чехія) та Технічним університетом м. Софія (Болгарія).

Від початку реалізації програми 2201250 “Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном” МОН України студенти, аспіранти і викладачі університету проходять навчання/стажування на базі провідних університетів світу. Зокрема к.т.н., доцент Коваль А.В. виграв грант та пройшов стажування у Вільному університеті Брюсселю (Брюссель, Бельгія) за темою “Керування мікробезпілотними літальними апаратами” (Micro-UAV control) за науковим напрямом “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”.

У рамках реалізації в університеті програми академічної мобільності Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів» викладачі, аспіранти і студенти проходять стажування, навчання на базі університетів партнерів країн ЄС.

У рамках програми студентської мобільності Еразмус кілька студентів пройшли семестр навчання в Університеті країни Басків, Іспанія. Вони були залучені до роботи в лабораторії, де працювали над власним проектом. Також студенти випускаючої кафедри відвідували літню школу робототехніки в університеті Riga Technical University в Ризі, Латвія, в Технічному університеті міста Ліберець, Чеська Республіка.

Пандемія не стала перепоною для реалізації міжнародної співпраці. У 2020 році в рамках реалізації проекту Erasmus+ пройшов стажування в університеті міста Coventry Великобританія старший викладач кафедри Богдановський М.В. за темою моделювання роботи штучної нейронної мережі управління активним фільтром для розподілених електричних мереж.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ФКІТМР (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Секушин В'ячеслав
Начальник відділу інформаційного забезпечення судового процесу Житомирського апеляційного адміністративного суду
Навчання у Житомирській політехніці, насамперед, дало можливість набути тих знань та людських якостей, які сьогодні допомагають у вирішенні поставлених переді мною задач. Вимогливий та терплячий викладацький склад професійно закладає освітній фундамент для кожного студента. Я вважаю, що вступ до цього закладу вищої освіти буде важливим кроком у вашому житті та надасть великий поштовх у розвитку вас як особистості.Секушин В'ячеслав

 

Савчук Олександр
Завідувач відділення електроерозійної обробки на ДП «Євроголд Індестріз Лтд»
За роки навчання у Житомирській політехніці вдалося здобути не тільки знання із багатьох предметів, вміння самостійно працювати над собою, а й знайти друзів та однодумців серед одногрупників і викладацького складу університету. Цей досвід, цей цікаво і насичено проведений період мого життя, стали незабутньою частиною мене, а також стартовим майданчиком і реальною базою вмінь та навичок при подальшій роботі за фахом.Савчук Олександр

 

Покидько Іван
Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та спеціального інструмента на ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна»
Завдяки навчанню у Державному університеті «Житомирська політехніка», а саме на кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, я, у першу чергу, навчився самостійно знаходити необхідну інформацію. Це не означає, що нас мало вчили, а навпаки, нам показали, як на основі базових знань розширювати свій кругозір і рухатися у потрібному інформаційному напрямку. Безмежно вдячний викладачам, чий досвід я перейняв собі та використовую зараз у роботі і в житті.Покидько Іван

 

Михалюк Михайло
JavaScript Developer в IT-компанії QAP Int
Навчання в університеті дало потужну технічну базу та вміння системно аналізувати інформацію. П’ять років проведених у стінах Житомирської політехніки залишаться назавжди у моїй пам’яті як один із найкращих періодів життя. Безсумнівно, вступ на спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» буде правильним рішенням на шляху до отримання цікавої та улюбленої професії.Михалюк Михайло

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання
Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2024 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,4
Історія України 0,3
Додатковий блок
Іноземна мова 0,35
Біологія 0,5
Фізика 0,5
Хімія 0,3
Українська література 0,25
Географія 0,3
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2023 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,4
Додатковий блок
Історія України 0,3
Іноземна мова 0,35
Хімія 0,3
Біологія 0,5
Фізика
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова та література 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Бакалавр на основі ОС «фаховий молодший бакалавр»
Бюджет (Контракт)
НМТ 2024 року або НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів
За вибором вступника – додатковий бал ЄФВВ (предметний тест з аграрних наук)
Мотиваційний лист
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
Бюджет (Контракт)
НМТ 2024 року або НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів
За вибором вступника – додатковий бал ЄФВВ (предметний тест з аграрних наук)
Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр  25000 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 14800 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

1,3 поверхи, кабінети: 126, 327, 329

(0412) 24-14-18, (067) 411-07-06, (063) 336-67-49

andru_tkachuk@ukr.net
agromovoy@ukr.net

ztu.edu.ua
fim-news.ztu.edu.ua