192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва (ФГСПБ)

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітньо-професійна програма: «Промислове та цивільне будівництво» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Для навчання на бакалавра за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту.

На кафедрі розробки гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. Державного університету «Житомирська політехніка» Ви можете отримати освіту відповідного освітнього ступеню за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Об’єктом вивчення та діяльності є процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів, інженерних систем та технологічних процесів.

Цілями навчання є підготовка фахівців для проектування та зведення будівель, інженерних споруд та систем, виготовлення будівельних конструкцій, експлуатації та реконструкції будівельних об’єктів.

Специфіка професії та переваги навчання у Державному університеті «Житомирська політехніка»:

 • перспективні спеціальності відповідно до сучасних вимог ринку праці;
 • співпраця з установами, які є потенційними роботодавцями;
 • сучасні лабораторії та аудиторії для здобуття практичних навичок студентами;
 • безмежні можливості для самореалізації студентів;
 • високий рівень працевлаштування випускників;
 • високий рівень викладання дисциплін із залученням практикуючих спеціалістів проектних та будівельних організацій.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

На даній кафедрі працює 10 викладачів, із них 1 професор, доктор геологічних наук, 6 доцентів, кандидатів технічних наук, 2 старших викладача. Завідує випускною кафедрою – кандидат технічних наук, доцент Башинський Сергій Іванович.

Викладачі кафедри підтримують на достатньому рівні свої професійні знання шляхом вивчення сучасного досвіду будівництва та використання ефективних технологій, обміну досвідом роботи зі спорідненими кафедрами ЗВО України, та Євпропи, огляду виставок досягнень науки і техніки в Києві та інших містах України і країн-партнерів, роботою в Інтернеті, участю в міжнародних та державних конференціях і симпозіумах, а також проходять стажування в провідних навчальних закладах Європи та США.

 

 

Фахові предмети

 

 • Інженерна геодезія
 • Архітектура будівель і споруд
 • Інженерна геологія
 • Будівельне матеріалознавство
 • Технологія будівельного виробництва
 • Технологія зведення і монтажу будівель і споруд
 • Інженерні мережі (водопостачання та водовідведення, теплогазопостачання та вентиляція)
 • Будівельні конструкції
 • Економіка будівництва
 • Організація будівництва
 • Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти
 • Основи охорони праці та навколишнього середовища
 • Обстеження та випробовування будівель і споруд
 • Планування та благоустрій міст
 • Виробнича база будівництва та будівельна техніка
 • Сучасні програмні комплекси для проектування будівель, споруд та мереж
 • Енергоаудит та енергосертифікація

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються наступні приміщення, які знаходяться у розпорядженні кафедри гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т.:

 • лабораторія ГІС-технологій, яка оснащена сучасними комп’ютерами з ліцензованим програмним забезпеченням САПР ЛІРА, AutoCAD, AutoCAD Civil3D, Revit, Кошторис 8.
 • лабораторія геології та гемології, де представлена унікальна колекція мінералів та гірських порід із різних куточків України та світу;
 • лабораторія ґрунтознавства та лабораторія механіки гірських порід;
 • лабораторія охорони праці;
 • лабораторія з цивільної оборони та безпеки життєдіяльності.

Використовуються також навчальні мультимедійні аудиторії університету для проведення лекційних занять.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • навчальної, виробничої та переддипломної для підготовки фахівців освітнього рівня “бакалавр”.

Студенти проходять виробничі практики і працевлаштовуються на провідних будівельних організаціях регіону.

Згідно класифікатора професій України (ДК 003:2010), підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою: «Будівництво та цивільна інженерія» дозволяє випускникам працювати в наступних галузях:

 • Виробництво будівельних матеріалів
 • Будівництво
 • Діяльність у сфері будівництва та архітектури

Посади згідно класифікатора професій України (ДК 003:2010 (діючого)).

Фахівець може займати первинні посади. Права випускників на працевлаштування не обмежуються

Професії та професійні назви робіт згідно International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

 • 1223 – Research and development managers:
  • Product development manager
  • Research manager
 • 1323 – Construction managers:
  • Construction project manager
  • Project builder
 • 2142 – Civil engineers:
  • Civil engineer
  • Geotechnical engineer
  • Structural engineer
 • 1223 Research and development managers:
  • Product development manager
 • 2310 University and higher education teachers

Випускники спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” після закінчення Державного університету «Житомирська політехніка» можуть працювати:

 • майстром та виконробом будівельних організацій,
 • техніком-будівельником,
 • техніком з проектування,
 • помічником керівника підприємства (виробничого підрозділу),
 • експертом з питань якості будівництва;
 • в будівельних та проектних організаціях, промислових підприємствах, будівельних лабораторіях, науково-дослідних інститутах.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Від часу свого заснування факультет гірничої справи, природокористування та будівництва та кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. М.Т. Бакка, зокрема, проводять активну роботу в напрямку налагодження співробітництва з закордонними освітніми закладами та установами. Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень. Приймаючи участь у міжнародних грантах, студенти мають можливість відвідати провідні технологічні навчальні заклади Європи. На сьогодні міжнародними партнерами факультету гірничої справи, природокористування та будівництва є:

 • Технічний університет “Фрайберзька Гірнича Академія” (факультет відкритих гірничих робіт, Німеччина);
 • Університет науки і технології «Гірничо-металургійна Академія» м. Краків (Польща);
 • Думлупінарський університет, м. Кютахья (Туреччина);
 • Університет Кордови (Іспанія).

Впродовж останніх років здійснюються взаємні навчально-ознайомчі візити студентів, аспірантів та викладачів до Університету науки і технології «Гірничо-металургійна Академія» м. Краків (Польща), Технічного Університету “Фрайберзька Гірнича Академія”, Університету Кордови та Технічного Університету м. Клаусталь-Целерфельд.

Під час візитів студенти мали можливість познайомитися з особливостями навчання студентів гірничих спеціальностей в Німеччині, Польщі та Іспанії, поспілкуватися з викладачами та студентами. Окрім цього для студентів було організовано ряд екскурсій як за тематичним спрямуванням – на гірничі підприємства, так і загалом – по визначним місцям.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Кожен студент має можливість пройти воєнну підготовку на військовій кафедрі при Житомирському військовому інституті ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету та отримати звання молодшого лейтенанта запасу.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Бакалавр (скорочений термін) Денна та заочна 2 роки 10 місяців

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2022 рік)
Контракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Контракт
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,4
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,2
Біологія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 30 2100 грн.
Бакалавр на основі
ОКР «молодшого
спеціаліста»
2 роки 10 місяців 10 2100 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 15 1250 грн.
Бакалавр на основі
ОКР «молодшого
спеціаліста»
2 роки 10 місяців 10 1250 грн.

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет 307

(0412) 42-09-55, (0412) 24-68-09, (096) 758-75-18, (093) 315-79-15

kgtb@ztu.edu.ua, gef@ztu.edu.ua

ztu.edu.ua