172 «Електронні комунікації та радіотехніка»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійна програма: «Інформаційні відеосистеми та системи контролю доступу» (бакалавр)

Освітньо-професійна програма: «Телекомунікації та радіотехніка»

 

Інформація про спеціальність

 

Сучасний світ змінюється неймовірно стрімко, з’являються нові можливості, нові виклики, нові загрози. В цьому бурхливому вирі подій всі ми хочемо почуватися впевненіше і безпечніше, хочемо захистити свою сім’ю, свій дім, своє авто, свій бізнес. Таке природнє бажання спричинило протягом останніх десятилітть стрімкий розвиток індустрії охоронних систем. Щороку з’являються все більш складні та досконалі технології, що роблять наше життя безпечним і захищеним. Системи стають все більш інтелектуальними, а рішення – комплексними. Роботи з їх розробки, встановлення, налаштування та обслуговування вимагають гарно підготовлених фахівців, що чудово розуміються в сучасних безпекових технологіях і вимогах ринку. Саме тому попит на фахівців з інформаційних відеосистем та систем контролю доступу зростає неймовірно стрімко.

Навчальною програмою передбачається підготовка високоякісних інженерних і наукових фахівців, які можуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних систем безпеки, на провідних підприємствах в галузі охоронних систем, у виробничих, комерційних організаціях з програмування та налагодження інформаційних відеосистем та систем контролю доступу, в компаніях з інсталяції, налаштування та обслуговування систем безпеки, в підрозділах технічної безпеки в банківських та фінансових установах, конструкторських бюро, освітніх установах, науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах.

Завдяки ретельній підготовці випускники можуть займати дуже широкий спектр посад:

 • Фахівець з експлуатації систем пожежно-охоронної сигналізації
 • Фахівець з експлуатації та систем контролю доступу
 • Фахівець з експлуатації систем відеоспостереження
 • Фахівець-аналітик з інтелектуального відеоспостереження
 • Фахівець з технічної діагностики систем охорони
 • Фахівець з налагодження й випробувань систем охорони
 • Фахівець з організації, експлуатації та ремонту систем охорони
 • Фахівець з комплектації телекомунікаційного устаткування
 • Проектант систем пожежно-охоронної сигналізації
 • Проектант ІоТ систем охорони
 • Проектант систем контролю доступу
 • Проектант систем відеоспостереження
 • Фахівець з проектування та експлуатації систем типу «Розумний будинок»
 • Фахівець з обробки та зберігання потоків відеоданих
 • Фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій
 • Адміністратор телекомунікаційних мереж та систем

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого курсу.

Навчання за освітньою програмою «Інформаційні відеосистеми та системи контролю доступу» включає в себе вивчення великої кількості сучасних систем та технологій:

 • інтелектуальні системи відеоспостереження
 • системи керування доступом до приміщень та територій
 • ОCR системи
 • технологія RFID
 • інформаційні інтерактивні табло
 • аудіо-відеосистеми
 • сучасні мультимедійні системи в охороні здоров’я та е-урядуванні
 • smart house|smart city
 • digital TV
 • системи охоронної та пожежної сигналізації

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні уявлення про інформацію, способи її обробки, передачі, прийом та розподіл, захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах та мережах; глибокі знання про сучасні інформаційно-комунікаційні технології та електронні компоненти і технічні засоби зв’язку.

Сумісно з навичками використання програмних засобів і роботи в комп’ютерних мережах, а також уміннями створювати бази даних та використовувати Internet-ресурси, студенти оволодівають здатністю проектувати нові радіотехнічні, телекомунікаційні, інформаційні та транспортні мережі, медичні прилади і системи, цифрові системи передачі, комутації та обробки даних, основи налагоджування, монтажу, діагностики та ремонту радіотехнічної, телекомунікаційної та радіоелектронної апаратури. Студенти отримують навички програмування, комп’ютерного моделювання та автоматизованого проектування в області систем відеоспостереження та телекомунікацій.

Під час навчання студенти приймають активну участь у науковому, культурному та спортивному житті університету, працюють в експериментально-наукових гуртках, що функціонують на кафедрі. Викладачі кафедри проводять екскурсії на підприємства та установи міста за спеціальністю, разом зі студентами їздять на екскурсії до інших міст України, відвідують цікаві місця, проводять зібрання на кафедрі приурочені до свят тощо.

Студенти беруть активну участь у роботі науково-технічних виставок, представляючи власні експонати. Неодноразово представляли свої розробки і на Фестивалі науки та техніки, який проходить на базі Житомирської політехніки («SpaceTechFest 2017», «SpaceTechFest 2018», «SpaceTechFest 2019») поряд з виставкоми зразками стейкхолдерів.

 

 

Навчальні аудиторії та приміщення
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться в загальнофакультетських, загальноуніверситетських лекційних аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами. Застосування даних засобів дає змогу максимально візуалізувати матеріал, який викладається на лекціях, та забезпечити його належний звуковий супровід.

Практичні та лабораторні заняття проводяться як в комп’ютерних класах, так і в спеціалізованих лабораторіях (ElectonicLab/IoT, Інформаційних відеосистем та контролю доступу, Приймально-передавальних пристроїв, Електродинаміки і НВЧ та ін.). Під час проведення практичних та лабораторних занять інтенсивно використовуються технічні засоби навчання та сучасне лабораторне обладнання (комутатори, маршрутизатори, безпровідні точки доступу, стенди систем відеоспостележення та відеонагляду, пожежної сигналізації, системи технічного захисту та контролю доступу, компоненти та системи ІоТ тощо).

Всі аудиторії, які задіються для підготовки студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Матеріали з усіх навчальних дисциплін (лекції, завдання для практичних, лабораторних робіт та самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на освітньому порталі Житомирської політехніки, доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет.

Лабораторії
Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи
Конференц-зала
Центр розвитку кар'єри
Актова зала

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • навчальної, конструкторсько-технологічної – на базі лабораторій кафедри під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри
 • виробничої та переддипломної – у провідних організаціях, підприємтсвах та товариствах Житомира та регіону

Зокрема базами практик є група компаній «ДІВІКС», «ДІВІКС-БЕЗПЕКА», група компаній «Перший Охоронний Альянс», Житомирська обласна філія «Укрчастотнагляд», ПрАТ «Електровимірювач», ПрАТ «Київстар», підприємство «Радіоелектронна компанія», ВАТ «ЕКТА-пром», ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Житомирські інформаційні мережі», ТОВ «КЕП ІНТ», «Обласний радіотелевізійний передавальний цент», «Radionix», ПАТ «Житомирський маслозавод» та інші підприємства охоронних, відео- та пожежних систем, систем мобільного, радіо та телевізійного зв’язку, дистанційних контрольно-вимірювальних систем тощо.

За результатами проходження практик більшість студентів отримують пропозиції щодо працевлаштування.

Логотипи партнерів

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Студенти можуть приймати участь в програмах академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між університетами партерами Державного університету «Житомирська політехніка», які дають змогу пройти навчання, стажування, практику у відомих університетах світу.

Міжнародна мобільність

Кафедра має договір про співпрацю з Люблінським університетом технологій «Люблінська політехніка» (Люблін, Польща), де проходив навчання в докторантурі випускник кафедри за спеціальністю «Технології та засоби телекомунікацій». У рамках програми МОНУ щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних міжнародних навчальних закладах та наукових установах у 2012-2013 році студентка спеціальності «Технології та засоби телекомунікацій» проходила навчання у Лондонському університеті (Великобританія) та отримала диплом магістра.

У 2019 р. магістр спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» в межах Міжнародної програми Еразмус+/(КА2) «Розвиток потенціалу вищої освіти» навчався та отримав сертифікат в м. Вісмар (Німеччина).

У 2020 р. магістр спеціальності «Біомедична інженерія» в межах Міжнародної програми обміну студентами «Erasmus+» проходив навчання та отримав сертифікат в м. Парма (Італія).

Наразі проводиться робота по розширенню співпраці з навчальними закладами Європи.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ФІКТ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ІКТ (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання ФІКТ (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна 2 роки 10 місяців

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,25
Математика 0,45
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,2
Історія України
Біологія
Географія
Хімія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 2300 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 2300 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 2500 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Магістр 1 рік 4 місяці 1640 грн.

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

2 поверх, кабінети: 235, 237, 239

(0412) 24-14-17, (067) 411-07-06, (093) 315-79-17

tnikitchuk@ukr.net

facebook.com/kafedrabitat
instagram.com/kafedrabitat/

ztu.edu.ua
fikt-news.ztu.edu.ua
facebook.com/zstufikt/