163 «Біомедична інженерія»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія»

Освітньо-професійна програма: 163 «Біомедичний комп’ютинг» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

bi1

Стрімкий розвиток біотехнологій і медицини взагалі призводить до того, що в розвинених країнах світу біоінженерія входить у список найпрестижніших навчальних напрямів. Біоінженерами щороку створюються все більш сучасні і досконалі прилади, які рятують і полегшують життя: кардіографи, кардіостимулятори, апарати штучного кровообігу, штучне серце, суглоби, кровоносні судини, протези, що керуються сигналами мозку і безліч інших надважливих приладів для діагностики, лікування та профілактики захворювань.

В останні десятиліття медицина настільки щільно злилася з сучасними високотехнологічними розробками, що подальший її розвиток неможливий без великої кількості кваліфікованих біоінженерів, попит на яких щороку зростає.

Освітньо-професійна програма «Біомедичний комп’ютинг» спрямована на підготовку високопрофесійних фахівців в галузі обробки діагностичної інформації на підприємствах з розробки і програмування сучасних медичних приладів і систем, в лікувальних, діагностичних і реабілітаційних установах. Акцент в навчанні робиться на отримання практичних навичок розробки інтелектуальних медичних систем, їх програмного забезпечення, а також створення прикладних програмних продуктів медичного призначення, що використовуються в лікувальних і діагностичних установах.

Фахівець з біомедичного комп’ютингу володіє:

 • сучасними мовами програмування,
 • комп’ютерними мережами та мережами передачі медичних даних,
 • основами кібербезпеки,
 • сучасними інформаційними технологіями побудови ІоТ систем медичного спрямування,
 • знаннями та навичкам для створення, вдосконалення методів та технологій в галузі біоінженерії, об’єктів та систем медико-технічного призначення,
 • навичками використання методів тестування медичних приладів і систем, розрахунків основних вузлів електронних і мікропроцесорних систем медичного призначення,
 • навичками виконання інженерного обслуговування і експлуатації медичних приладів і систем, до складу яких входять цифрові мікропроцесорні системи,
 • вміннями обґрунтовано вибирати і використовувати існуючі методи обробки та аналізу сигналів в біомедичних системах,
 • навичками використання складного медичного обладнання, в тому числі променевої медичної техніки, а також біоматеріалів і штучних органів,
 • здатністю забезпечувати технічний контроль радіологічних і електромагнітних впливів та радіаційної безпеки медичних процедур,
 • здатністю цілеспрямовано використовувати біосумісні матеріали в різних областях медицини.
 • здатністю брати участь в розробці, тестуванні та експлуатації комп’ютеризованих медичних і біотехнічних комплексів, до складу яких входять цифрові сигнальні процесори,
 • здатністю адаптувати до потреб практичної медицини і розробляти методи обробки та аналізу сигналів і даних в біомедичних системах.
 • навичками проведення сегментації зображень, отриманих при проведенні медичних досліджень (УЗД, КТ, Мікро-КТ, МРТ та ін.) і виконання 3D-реконструкції об’єктів,
 • здатністю проводити ручне і автоматизоване тестування програм та сайтів біомедичного призначення та використовувати їх в професійній діяльності.
 • розумінням принципів і технічних особливостей роботи апаратів і систем штучного кровообігу, штучного ритмоведення, штучної підтримки життєдіяльності,
 • знаннями для дослідження біологічні та технічних законів і явищ функціонування органів-імплантатів,
 • здатністю брати участь в науково-дослідній діяльності при вирішенні інженерних і наукових задач при розробці експериментальних моделей та прототипів штучних органів та систем.

Випускники спеціальності можуть працювати державних і приватних в лікувально-діагностичних установах, дослідно-конструкторських і науково-дослідних установах, на підприємствах з виробництва біотехнічного і медичного устаткування. Різноманіття сучасних напрямків досліджень і всеохоплюючий вплив біоінженерії на сучасну медицину дають можливість випускникам працевлаштовуватись на величезну низку посад, серед яких:

 • сервісний інженер медичного обслуговування
 • фахівець з інформаційних технологій (біологія і медицина)
 • інженер-електронік МРТ
 • інженер АСУ
 • інженер-конструктор (електроніка)
 • інженер-дослідник
 • начальник (завідувач) виробничої лабораторії
 • технічний керівник
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування,
 • фахівець з медичної фізики,
 • провідний розробник медичних приладів
 • інженер-проектувальник медичного устаткування
 • керівник науково-дослідного відділу

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з третього курсу.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчання на спеціальності 163 «Біомедична інженерія» направлене на отримання студентом практичних навичок, знань та вмінь, теоретичної бази створення засобів та методів розробки і вдосконалення біологічних і медичних приладів, пристроїв та систем, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні уявлення про інформацію, способи її обробки, передачі, прийом та розподіл біомедичних сигналів; глибокі знання про сучасні біомедичні апарати та системи, засоби і методи для їх створення та вдосконалення, дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини.

 

 

Фахові предмети
 • Матеріалознавство та біосумісність матеріалів
 • Основи конструювання біомедичної апаратури
 • Основи технології та виробництва біомедичної апаратури, системи автоматизованого проектування
 • Основи теорії надійності, експлуатації та ремонту біомедичної апаратури
 • Компонентна база електронних апаратів
 • Теорія електричних кіл та сигналів
 • Аналогова схемотехніка
 • Цифрова схемотехніка та мікропроцесори
 • Отримання, обробка та інтерпретація біосигналів
 • Основи побудови та застосування біомедичної апаратури
 • Лабораторна-аналітична техніка, радіологічна апаратура
 • Апаратура підтримки життєдіяльності
 • Діагностичні та медичні апарати, комплекси
 • Методи, техніка та програмні пакети обробки біомедичних сигналів
 • Біофізика та біомеханіка
 • Фізіологія
 • Комп’ютерні технології проектування біомедичної апаратури
 • Електромагнітна сумістність радіоелектронної апаратури
 • Вимірювальні перетворювачі біофізичних величин та електроди
 • Радіоізотопна та рентгенівська апаратура
 • Візуалізація та обробка медико-діагностичної інформації
 • Пристрої підсилювання та акустика
 • Інфрачервона та лазерна техніка в медицині
 • Медична інформатика та кібернетика
 • Клітинна, тканинна та генна інженерія
 • Методологія наукових досліджень
 • Комп’ютерні радіомережі та інформаційні технології
 • Формування, обробка та аналіз медичних сигналів
 • Комп’ютерна томографія
 • Моделювання сигналів та процесів в біосистемах
 • Методи цифрової обробки біомедичних сигналів
 • Пристрої протезування органів людини та профреабілітації
 • Мікрохвильові пристрої в медицині
 • Апаратура біомедичних досліджень
 • Метрологія, експлуатація та сертифікація біомедичної апаратури
 • Візуалізація сигналів в біомедичних дослідженнях
 • Медичні бази даних та експертні системи
 • Телемедичні системи

 

 

Навчальні аудиторії та приміщення
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів окрім загальноуніверситетських аудиторій, використовуються приміщення, які знаходяться у розпорядженні кафедри: комп’ютерний клас, лабораторія електронних надвисокочастотних апаратів, лабораторія радіозв’язку, лабораторія оброблення сигналів, лабораторія теорії електричних кіл та сигналів, лабораторія медичних приладів.

Для проведення лабораторно-практичних занять в лабораторіях кафедри використовуються спеціально виготовлені макети медичних приладів, новітня вимірювальна техніка, цифрові та аналогові обчислювальні машини, персональні комп’ютери, а також розробки викладачів кафедри та студентів.

Використовуються також навчальні мультимедійні аудиторії Житомирської політехніки для проведення лекційних занять (ауд. 316, 248, 250).

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи
Конференц-зала
Центр розвитку кар'єри
Актова зала

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • навчальної, виробничої та переддипломної для підготовки фахівців освітнього рівня “бакалавр”;

Переддипломні та виробничі практики студенти кафедри мають змогу проходити на підприємствах та установах м. Житомира та області.

Основні партнери кафедри:

Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського

Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського

Комунальне підприємство “Обласний медичний консультативно-діагностичний центр”

Комунальне підприємство «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр»

Центральна міська лікарня №2

Центральна міська лікарня №2

Ємільчинська центральна районна лікарня

Радомишльська центральна районна лікарня

ВАТ “Біоветфарм”

Медична амбулаторія, смт. Баранівка

ПП “Око” та інші підприємства пов’язані з використанням медичного обладнання

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Студенти можуть приймати участь в програмах академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між університетами партерами Державного університету «Житомирська політехніка», які дають змогу пройти навчання, стажування, практику у відомих університетах світу.

Міжнародна мобільність

Кафедра має безпосередньо договір про співпрацю з Люблінським університетом технологій “Люблінська політехніка” (Люблін, Польща), де зараз проходять навчання в докторантурі та магістратурі випускники” Ковалюк Ярослав та Вільчинський Євгеній.

У рамках програми Міністерства освіти і науки України щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних міжнародних навчальних закладах та наукових установах у 2012 році від кафедри була направлена студентка Брушук Ольга Ігорівна на навчання до Лондонського університету, Великобританія. В 2013 році там вона здобула кваліфікацію “магістр” за спеціальністю “Інформаційні системи”, а в 2014 р отримала кваліфікацію “магістр” за спеціальністю “Технології та засоби телекомунікацій” у ЖДТУ.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ФІКТ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ІКТ (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання ФІКТ (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Грек Олександра
Інженер-електронік кабінету магніто-резонансної терапії Житомирської обласної клінічної лікарні ім.. О.Ф. Гербачевського
Для мене навчання на кафедрі було динамічним, ефективним, цікавим і насиченим на події процесом. Активність і професіоналізм викладачів, що йдуть в ногу з часом і світовою наукою та ентузіазм молодих вчених, які залучені до навчального процесу,роблять навчання і наукові дослідження особливо результативними.Грек Олександра

 

Олег Стельмах
Інженер Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського
Навчання на кафедрі дало мені неоціненний досвід і знання в області інформаційних технологій, впевненість у своїх професійних здібностях і шлях для подальшого вдосконалення.Олег Стельмах

 

Дмитро Чеховський
Інженер АСУ Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського
Із задоволенням згадую час, коли вчився на кафедрі. Навчання дало мені потужну базу, що дозволило мені швидко і легко здобувати навички і оволодіювати новими технологіями, що робить мене цінним спеціалістом моєї професії.Дмитро Чеховський

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна 2 роки 10 місяців
Магістр Денна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,35
Математика 0,35
Історія України 0,3
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,2
Біологія 0,35
Предмети на вибір (вибирається один)
Математика 0,35
Фізика
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Історія України
Географія
Хімія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
Контракт
ЗНО з української мови та ЗНО на вибір абітурієнта (2019-2021 роки) або НМТ (2022 рік) з української мови та НМТ (2022 рік) на вибір абітурієнта (2019-2021 роки)
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
БюджетКонтракт
Фаховий іспит
Фаховий іспит або Мотиваційний лист
Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
БюджетКонтракт
Фаховий іспит
Фаховий іспит або Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 2200 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 2200 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 2400 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

2 поверх, кабінети: 235, 237, 239

(0412) 24-14-17, (067) 411-07-06, (093) 315-79-17

tnikitchuk@ukr.net

facebook.com/kafedrabitat
instagram.com/kafedrabitat/

ztu.edu.ua
fikt-news.ztu.edu.ua
facebook.com/zstufikt/