141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма «Комп’ютеризоване управління енергетичними
системами»

Інформація про спеціальність

 

Енергетичні системи набувають все більшої важливості, проникаючи у кожну сферу сучасного життя. Генерація та постачання енергії – один з головних рушіїв усіх тих неймовірних процесів та змін у світі технологій, свідками яких ми є. Водночас розвиток комп’ютеризованого контролю та управління забезпечує надійність, керованість, прогнозованість та стабільність енергетичних систем.

Освітня програма «Комп’ютеризоване управління енергетичними системами» передбачає підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які здатні реалізувати розробку та впровадження новітніх інформаційних технологій, сучасних систем управління на базі комп’ютерної техніки та комп’ютерних мереж, матимуть навички обслуговування та керування обладнанням з генерації та постачання енергії до споживачів, впроваджуватимуть елементи альтернативної та відновлювальної енергетики. Сфера діяльності фахівців з комп’ютеризованого управління енергетичними системами охоплює майже всі галузі промисловості України.

Однією з найважливіших переваг спеціальності, в порівнянні з традиційними підходами, є поєднання навчання програмуванню з вивченням апаратних засобів комп’ютеризованих систем управління обладнанням з вивченням безпосередньо самого обладнання. Це дає змогу випускниками успішно працювати розробниками програмного забезпечення для вищого, управлінського, рівня енергетичних компаній, розробляти різноманітні системи управління базами даних, розробляти програмне забезпечення для апаратних систем управління генеруванням і постачанням енергії, програмне забезпечення для моніторингу енергетичних систем, розробляти вбудовані системи управління різноманітним обладнанням та автомобілями, дронами у системах моніторингу енергетичних об’єктів і систем, розумними будинками, виробничими комплексами, системи управління різного роду електроприводами та гібридними силовими установками, розробляти системи управління на базі промислових логічних контролерів та засобів людино-машинного інтерфейсу, програмувати управляючі модулі на базі мікроконтролерів.

Випускники спеціальності в перспективі можуть займати керівні посади у відділах з автоматизації та метрології, відділах електромереж, відділах головного інженера підприємства, відділах головного енергетика підприємства, IT-відділах, аналітичних відділах, а також реалізувати себе у якості менеджерів інженерних проектів, тестувальників, фахівців з діагностики, сервісантів програмного та апаратного забезпечення, адміністраторів та ін.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Освітній процес організовує кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна. На ній працюють 2 доктори технічних наук, професори, 11 кандидатів технічних наук, доцентів. Середній вік викладачів кафедри – 40 років. До проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, залучаються також науково-педагогічні (наукові) працівники, які є визнаними професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом.

Ми в соціальних мережах: facebook.com/groups/895546740493932/

Зв’язок з роботодавцями

На базі випускаючої кафедри постійно організовуються форуми освітян та роботодавців, де представники провідних виробничих підприємств м. Житомира та області, такі як ПАТ «Житомирський маслозавод» – компанія «Рудь», ДП «Євроголд Індестріз Лтд», ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна», ТОВ «ЕНКОН», ДП «Сіменс Україна», ТОВ «Пак-трейд», ТОВ «Магія комфорту», ПП «КВАТРОН-ПЛЮС», ПрАТ «Коростенський завод МДФ», ПАТ «Біо мед скло», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК», ПАТ«Житомирський завод огороджувальних конструкцій», ЗАТ «Житомирські ласощі», ТОВ «Житомир-Агробудіндустрія», ТОВ «Сніговик – 24», ТОВ СП «ТІКАБ», ТОВ «СВ АЛЬТЕРА», ТОВ «Роберт Бош Лтд», ДП «Сіменс Україна», ТОВ «ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА» разом із викладачами обговорюють та погоджують навчальні плани сучасної підготовки фахівців з опорою на вимоги ринку праці, домовляються про проходження практик та стажувань на реальних підприємствах, визначено перспективні напрямки досліджень науковців кафедри та студентської науки.

У процесі навчання вивчаються програмні прикладні пакети та фреймворки:

 • MathCAD, MATLAB – для математичного аналізу та моделювання процесів в енергетичних системах;
 • SolidWorks 3D CAD, Компас-3D LT, Autodesk AutoCAD, Protel Design Explorer 99 SE(DXP) – для автоматизованого віртуального 3D проектування деталей, вузлів, діагностування фізичних властивостей деталей та механізмів
 • CURA – для проектування операцій друку на 3D принтері
 • LabVIEW, Progea Movicon, Siemens TIA Portal – для реалізації так званих SCADA, систем диспетчерського управління та збору даних
 • Arduino IDE, FESTO Fluidsim, 3S Software CoDeSys, Siemens Simatic Step 7, LOGO! Soft Comfort – для створення комплексів управління енергетичними системами промислових програмованих логічних контролерів
 • Protel, Altium Designer – для розробки комплексів управління енергетичними об’єктами та обладнанням на базі мікроконтролерів та мікрокомп’ютерів
 • Microsoft Visual Studio, .NET Framework, Django – для вивчення технологій та мов програмування, створення прикладних програм, елементів Web-програмування, Frontend та Backend, баз даних на мовах: C, C++, С#, lua, Python, HTML, CSS, JavaScript
 • Unity – для створення програм моделювання ситуацій у 3D віртуальному просторі, ігрових програм, які можуть використовуватись у системах віртуального навчання професійним навичкам
 • ROS – для створення розподілених систем управління, моніторингу та діагностики енергетичного обладнання мобільних та стаціонарних платформ через мережу Internet
 • Schneider Electric Ecodial Advance Calculation – для проектування та оптимізації електричних мереж живлення
 • Schneider Electric SoMove – для налаштування роботи частотно керованих силових електроприводів та сервоприводів

У процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання.

Випускаючою кафедрою спільно з провідними виробничими підприємствами житомирського регіону та України багато цікавих пізнавальних заходів, завдяки яким навчальний процес стає набагато цікавішим.

Завдяки співпраці з ДП «СІМЕНС УКРАЇНА» та ТОВ «ЕНКОН» щорічно у Житомирській політехніці проводиться технічний семінар, присвячений сучасній промисловим системам управління модульного типу. Налагоджується співпраця з ТОВ «Роберт Бош Лтд» з метою розвитку у студентів навичок діагностики та обслуговування електричних систем сучасної автомобільної техніки, розробки систем керування енергетичною інфраструктурою цивільних та промислових об’єктів.

 

 

Фахові предмети
Основні предмети освітньої програми
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Електротехніка та електромеханіка
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів енергетичних систем
 • Комп’ютерні технології та програмування
 • Основи метрології
 • Проектування пристроїв управління енергетичними системами та обладнанням
 • Теорія автоматичного керування
 • Автоматизація енергетичних процесів та систем
 • Технічні засоби в енергетичних системах
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Обладнання, технологія та комп’ютеризованого управління енергетичними системами
 • Системи автоматизованого проектування
 • Технологічні вимірювання та прилади
 • Числові методи
 • Елементи теорії систем штучного інтелекту
 • Електропривод, виконавчі механізми та регулюючі пристрої
 • Основи мехатроніки
Додаткові фахові предмети
 • Комп’ютерна графіка в середовищі Autodesk Inventor
 • Алгоритмічне забезпечення управляючого обладнання в енергетичних системах
 • Розподілені мережні системи управління енергетичними об’єктами
 • Теоретична та прикладна механіка з основами конструювання
 • Основи моделювання енергетичних систем
 • Основи теорії передачі інформації
 • Електротехнічні та конструкційні матеріали
 • Основи конструювання, стандартизація, взаємозамінність, сертифікація та управління якістю
 • Оптимальне і адаптивне керування в енергетичних системах
 • Технічна термодинаміка і теплотехнічні енергетичні систем
 • Технології штучного інтелекту
 • Програмна інженерія баз даних
 • Динаміка енергетичних систем
 • Методи розробки цифрових пристроїв управління енергетичним обладнанням
 • Інтелектуальні управління в енергетичних системах
 • Промислові енергетичні системи
Додатково студенти можуть оволодіти знаннями з економіки, програмного забезпечення, іноземної мови та пройти підготовку на військовій кафедрі.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються наступні приміщення, які знаходяться у розпорядженні кафедри:

 • 2 комп’ютерні класи, які оснащені сучасними комп’ютерами та системою відеоконференцій Polycom QDX6000;
 • лабораторія електричних кіл;
 • лабораторія електротехніки та електроніки;
 • лабораторія метрології та вимірювальної техніки;
 • лабораторія електромеханіки та робототехніки;
 • лабораторія автоматизації технологічних процесів та виробництв.

Для проведення лабораторних робіт з фахових дисциплін використовуються науково-технічні розробки викладачів та студентів кафедри.

Використовуються також навчальні мультимедійні аудиторії Житомирської політехніки для проведення лекційних занять.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • навчальної, технологічної, виробничої та переддипломної для підготовки фахівців освітнього ступеня “бакалавр”;
 • науково-дослідної та переддипломної для підготовки фахівців освітнього ступеня “магістр”.

Переддипломні та виробничі практики проходять на провідних підприємствах м. Житомира та області:

ПрАТ “Коростенський завод МДФ”

ПрАТ "Коростенський завод МДФ"

ПрАТ “Коростенський завод залізобетонних шпал”

ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал"

ПАТ “Україна”

ПАТ "Україна"

ЗАТ “Житомирські ласощі”

ТДВ "ЖЛ"

Дочірнє підприємство “Євроголд Індестріз Лтд”

Дочірнє підприємство "Євроголд Індестріз Лтд"

ПАТ “Житомирський маслозавод” — компанія “Рудь”

ПАТ "Житомирський маслозавод"

ПАТ “Житомирський завод огороджувальних конструкцій”

ПАТ "Житомирський завод огороджувальних конструкцій"

ДП “Житомирський лікеро-горілчаний завод”

ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод"

ДП “Житомирський бронетанковий завод”

ДП "Житомирський бронетанковий завод"

ТОВ “Енкон”

ТОВ "Енкон"

ТОВ “Сніговик – 24”

ТОВ "Сніговик - 24"

ПАТ “Біо мед скло”

ПАТ "Біо мед скло"

КП “Житомирводоканал”

КП "Житомирводоканал"

ПАТ “Житомиробленерго”

Cinegy Systems

ТОВ «Магія комфорту» та інші.

ТОВ «Магія комфорту»

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Випускова кафедра проводить активну роботу щодо співпраці з закордонними університетами у рамках двосторонніх договорів, а також бере участь у програмах національних та зарубіжних фондів.

Міжнародна мобільність

Триває реалізація проектів за програмою Темпус: EU-PC double degree master program in automation/mechatronics 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR, “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/мехатроніки в ЄС-країнах партнерах”. Мета проекту: створення освітньої програми з підготовки магістрів спеціальності “Автоматизація/мехатроніка” відповідно до європейських стандартів. Партнери: Міністерство освіти і науки України; Технічний університет м. Ліберець (Чехія); Технічний університет м. Софія (Болгарія); Університет ім. Блеза Паскаля (Франція); Національний технічний університет України “КПІ” (Україна); Національний технічний університет “ХПІ”(Україна); Державний університет «Житомирська політехніка» (Україна); ТОВ “Науково-виробниче підприємство “КІА”” (Україна).

Завдяки проекту студенти українських університетів учасників проекту матимуть змогу отримувати подвійний диплом після успішного завершення магістерського курсу в Технічному університеті м. Ліберець або у Технічному університеті м. Софія, або в Університет ім. Блеза Паскаля.

У рамках цього проекту робоча група від кафедри у складі д.т.н., проф. Самотокіна Б.Б., к.т.н., доц. Кириловича В.А., к.т.н. Остапчук А.А. та старш. викл. Богдановського М.В. відвідали Університет ім. Блеза Паскаля (м. Клермон-Ферран, Франція). Три магістри успішно захистили магістерські роботи у Технічному університеті Софії (Болгарія):

 • Денисюк М.В. (тема магістерської роботи: Research of automated optical accelerometer, керівник Christiana Nikolova, as.prof., Болгарія);
 • Михаленко В.С. (тема магістерської роботи: Research of automated capacitive accelerometer, керівник Vasil Bogev, prof., Болгарія);
 • Шпінь Д.Ю. (тема магістерської роботи: Artifical satellite orientation control with predictive models of disturbances and Earth’s magnetic field, керівник Vasil Bogev, prof., Болгарія).

Кафедра має договори про наукову та академічну співпрацю з Технічним університетом м. Ліберець (Чехія) та Технічним університетом м. Софія (Болгарія).

Від початку реалізації програми 2201250 “Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном” МОН України студенти, аспіранти і викладачі університету проходять навчання/стажування на базі провідних університетів світу. Зокрема к.т.н., доцент Коваль А.В. виграв грант та пройшов стажування у Вільному університеті Брюсселю (Брюссель, Бельгія) за темою “Керування мікробезпілотними літальними апаратами” (Micro-UAV control) за науковим напрямом “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”.

У рамках реалізації в університеті програми академічної мобільності Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів» викладачі, аспіранти і студенти проходять стажування, навчання на базі університетів партнерів країн ЄС.

У рамках програми студентської мобільності Еразмус кілька студентів пройшли семестр навчання в Університеті країни Басків, Іспанія. Вони були залучені до роботи в лабораторії, де працювали над власним проектом. Також студенти випускаючої кафедри відвідували літню школу робототехніки в університеті Riga Technical University в Ризі, Латвія, в Технічному університеті міста Ліберець, Чеська Республіка.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ФКІТМР (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Секушин В'ячеслав
Начальник відділу інформаційного забезпечення судового процесу Житомирського апеляційного адміністративного суду
Навчання у Житомирській політехніці, насамперед, дало можливість набути тих знань та людських якостей, які сьогодні допомагають у вирішенні поставлених переді мною задач. Вимогливий та терплячий викладацький склад професійно закладає освітній фундамент для кожного студента. Я вважаю, що вступ до цього закладу вищої освіти буде важливим кроком у вашому житті та надасть великий поштовх у розвитку вас як особистості.Секушин В'ячеслав

 

Савчук Олександр
Завідувач відділення електроерозійної обробки на ДП «Євроголд Індестріз Лтд»
За роки навчання у Житомирській політехніці вдалося здобути не тільки знання із багатьох предметів, вміння самостійно працювати над собою, а й знайти друзів та однодумців серед одногрупників і викладацького складу університету. Цей досвід, цей цікаво і насичено проведений період мого життя, стали незабутньою частиною мене, а також стартовим майданчиком і реальною базою вмінь та навичок при подальшій роботі за фахом.Савчук Олександр

 

Покидько Іван
Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та спеціального інструмента на ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна»
Завдяки навчанню у Державному університеті «Житомирська політехніка», а саме на кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, я, у першу чергу, навчився самостійно знаходити необхідну інформацію. Це не означає, що нас мало вчили, а навпаки, нам показали, як на основі базових знань розширювати свій кругозір і рухатися у потрібному інформаційному напрямку. Безмежно вдячний викладачам, чий досвід я перейняв собі та використовую зараз у роботі і в житті.Покидько Іван

 

Михалюк Михайло
JavaScript Developer в IT-компанії QAP Int
Навчання в університеті дало потужну технічну базу та вміння системно аналізувати інформацію. П’ять років проведених у стінах Житомирської політехніки залишаться назавжди у моїй пам’яті як один із найкращих періодів життя. Безсумнівно, вступ на спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» буде правильним рішенням на шляху до отримання цікавої та улюбленої професії.Михалюк Михайло

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2024 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Додатковий блок
Іноземна мова 0,25
Біологія 0,2
Фізика 0,5
Хімія 0,2
Українська література 0,2
Географія 0,2
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2023 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Додатковий блок
Історія України 0,2
Іноземна мова 0,25
Біологія 0,2
Фізика 0,5
Хімія 0,2
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова та література 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2021 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,3
Математика
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Фізика
Історія України
Біологія
Географія
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОС «фаховий молодший бакалавр»
Бюджет (Контракт)
НМТ 2024 року або НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів
Мотиваційний лист
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
Бюджет (Контракт)
НМТ 2024 року або НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів
Мотиваційний лист

 

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

Освітня програма «Комп’ютеризоване управління енергетичними
системами»

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 25000 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 13100 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

1,3 поверхи, кабінети: 126, 327, 329

(0412) 24-14-18, (067) 411-07-06, (063) 336-67-49

andru_tkachuk@ukr.net
agromovoy@ukr.net

ztu.edu.ua
fim-news.ztu.edu.ua