133 «Галузеве машинобудування»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Слово інженер пішло від латинського ingenium, що означає – здатний винаходити. На сьогодні інженер-машинобудівник – це високоосвічена людина, представник інтелектуальної еліти, що створює нові зразки техніки та котрий готовий виконувати організаційну та творчу роботу.

Професія інженер-машинобудівник передбачає здобуття знань та вмінь щодо розробки конструкцій, інструменту, механізмів, обладнання та машин різного технологічного призначення, а також технологій їхнього виготовлення.

Освітня програма «Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні» має на меті поєднання трьох складових підготовки інженера-машинобудівника:

 • інформаційної (знання та вміння застосовувати комп’ютерні програми для інженерного проектування, аналізу й досліджень конструкцій та технологічних процесів машинобудівних виробництв);
 • теоретичної (вивчення фундаментальних та загальноінженерних дисциплін);
 • практичної (проходження практик на сучасних промислових підприємствах).

Системи автоматизованого проектування, конструкторська документація (креслення), розрахунки виробів та їхній аналіз в спеціалізованих комп’ютерних програмах, забезпечення вимог найбільш економного та високопродуктивного виробництва, технологічні системи та технічні завдання для виробництв – це основна частина роботи спеціаліста з галузевого машинобудування.

На сьогодні випускники спеціальності «Галузеве машинобудування» можуть займати інженерно-технічні посади на виробничих та проектних підприємствах, в інжинірингових компаніях, у конструкторських, та дослідно-конструкторських, установах, що працюють в напрямку конструювання механізмів, машин і обладнання різного технологічного призначення та організації галузевого машинобудівного виробництва.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Освітня програма «Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні» спеціальності «Галузеве машинобудування» охоплює більшість аспектів розробки технічних систем від початкових інженерних ідей до кінцевого варіанту спроектованої технічної системисистеми, її виготовлення – та її підтримки після введення в експлуатацію.

Студенти, котрі навчаються за освітньою програмою «Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні», на перших курсах отримують фундаментальну підготовку, на основі здобутої базової підготовки. На наступному етапі студенти починають вивчати загальноінженерні дисципліни, а після цього студенти приступають до вивчення спеціальних дисципліни, котрі надають необхідні знання та вміння розробляти різноманітні конструкції деталей, інструменту і механізмів обладнання та машин різного технологічного призначення, а також технологій їхнього виготовлення. Студенти вчаться підбирати матеріали для деталей різних механічних систем, розробляти конструкції деталей та вузлів, проводити необхідні проектні та конструкторські розрахунки, розробляти дизайн та забезпечувати ергономічні показники виробів, а також розробляти технологію виготовлення та складання вузлів машин. Починаючи з першого року навчання студенти паралельно фундаментальним і загальноінженерним дисциплінам вивчають комп’ютерне конструювання і моделювання з використанням спеціалізованих програм, зокрема програм SolidWorks, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion. Таке поєднання дозволяє з однієї сторони вивчати інструменти геометричного моделювання SolidWorks, Autodesk Inventor та Autodesk Fusion, а з іншої поглиблювати знання з фундаментальних та загальноінженерних дисциплін через візуалізацію фізико-механічних явищ та процесів у вказаних програмних продуктах.

Дисципліни навчального процесу освітньо-професійної програми «Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні» (спеціальність «Галузеве машинобудування») можна поділити на наступні категорії:

 • Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової підготовки: математика, інформатика, фізика, теоретична механіка, інженерна графіка;
 • Дисципліни професійної та практичної підготовки: механіка матеріалів та конструкцій, електротехніка та електроніка, теорія машин і механізмів, мікропроцесорна техніка, гідравліка, основи конструювання деталей машин, металообробне обладнання, технологія машинобудування,  експлуатація обладнання.
 • Дисципліни, котрі пов’язані з реалізацією інженерних задач в спеціалізованих програмних продуктах (SolidWorks, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion): інформатика, програмування в механіці технічних систем, комп’ютерна графіка, комп’ютерне геометричне моделювання, системи автоматизованого проектування, розрахунок і конструювання вузлів машин.
 • Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки: іноземна мова, філософія, іноземна мова за професійним спрямуванням тощо.

Здобувачі вищої освіти мають можливість вибрати самостійно власну освітню траєкторію підготовки та поглиблювати свої знання і навички в пріоритетних для себе та своєї майбутньої кар’єри напрямках за рахунок дисциплін вільного вибору, об’єм яких складає 25% від всіх навчальних дисциплін. Вибіркові дисципліни поділяються на 2 рівні:

 • Загальноуніверситетські дисципліни – здобувач вищої освіти може обирати з поміж таких різних дисциплін як, наприклад, ораторське мистецтво, основи програмування, комп’ютерний аналіз та синтез механізмів тощо.
 • Фахові вибіркові дисципліни – вибір між дисциплінами, котрі забезпечують більш глибоке, індивідуальне, вивчення окремих, специфічних аспектів підготовки спеціаліста з галузевого машинобудування.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці за спеціальністю «Галузеве машинобудування» студенти проходять лекційне навчання в сучасних мультимедійних аудиторіях.

Лабораторія програмних продуктів Autodesk

 • Компанія Autodesk є світовим лідером в області постачання програм автоматизованого проектування для будівництва, промислового виробництва, машинобудування та ін.
 • Autodesk AutoCAD – сучасна система для створення креслень та тривимірних моделей.
 • Autodesk Inventor – дозволяє проектувати, аналізувати та візуалізувати деталі, вузли, виробниче обладнання в цифровому середовищі та генерувати робочу документацію на основі 3D моделей.
 • Autodesk PowerMill одна із самих сучасних систем, що дозволяє розробляти розробляти керуючі програми для сучасних багато осьових верстатів з числовим програмним керуванням.

Навчальний центр Delcam

Стратегії безперервної п’ятиосьової обробки PowerMILL дозволяють здійснювати повний контроль над орієнтацією осі інструмента відносно деталі

Навчальний центр Delcam

 

Лабораторія програмних продуктів SolidWorks

 • SolidWorks – система автоматизованого проектування, інженерного аналізу та підготовки виробництва виробів будь-якої складності і призначення.
 • Розробником САПР SolidWorks є SolidWorks Corp. (США), незалежний підрозділ компанії Dassault Systemes (Франція) – світового лідера в області високотехнологічного програмного забезпечення.
 • Розробки SolidWorks Corp. характеризуються високими показниками якості, надійності і продуктивності, що в поєднанні з кваліфікованою підтримкою робить SolidWorks кращим рішенням для промисловості.

Лабораторія програмних продуктів SolidWorks

Додатково до навчального процесу здобувачі вищої освіти можуть реалізовувати свій науково-технічний потенціал в університетській екосистемі для розвитку інноваційних проектів, комерціалізації наукових досліджень, втілення підприємницької ініціативи викладачів, студентів та аспірантів Житомирської політехніки – в інноваційному
хабі університету, котрий в зароджувався на базі навчальних лабораторій кафедри механічної інженерії.

Інноваційний хаб Житомирської політехніки може надати інженерний супровід для реалізації
ваших найсміливіших інноваційних ідей. Інноваційний хаб має широкий спектр обладнання та
виробничі можливості для створення моделей та прототипів майбутніх серійних виробів.

Тут завжди є ментори, які допомагають студентам вирішити проблеми, консультують та радять як краще зробити.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

ТОВ «ЮККА ЛТД»

ТОВ «ЮККА ЛТД»

Житомир АБІ

Житомир АБІ

Черняхівське підприємство Danico Ltd

Черняхівське підприємство Danico Ltd

Євроголд Індестріз

Евроголд Индестріз

Завод «Обербетон»

Завод «Обербетон»

Житомирський картонний комбінат

Житомирський картонний комбінат

Завод Огороджувальних Конструкцій

Завод Огороджувальних Конструкцій

Завод Металевих Конструкцій

Завод Металевих Конструкцій

Біомедскло

Біомедскло

ТОВ котлозавод «Крігер»

ТОВ котлозавод «Крігер»

Екта-Пром

Екта-Пром

Суперспрокс Україна

Суперспрокс Україна

Коростенський завод «МДФ»

Коростенський завод «МДФ»

Ticab

Коростенський завод «МДФ»

Коростенський завод «МДФ»

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Міжнародна мобільність

Академічна мобільність

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти здійснюється на підставі двосторонніх договорів та міжінституційних угод між Державним університетом «Житомирська політехніка» та зарубіжними закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність, зокрема:

 • Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина)
 • Технічний університет м. Ліберець (Чехія)
 • Сілезький університет технологій (Польща)
 • Університет м. Айдин (Туреччина)
 • Університеті м. Ковентрі (Великобританія)
 • Дрезденський технічний університет (Німеччина)

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Бакалавр для осіб, які здобули освітній ступінь фахового молодшого бакалавра Денна та заочна 2 рік 10 місяців
Бакалавр для осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста Денна та заочна 1 рік 10 місяці
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2024 рік)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (К1) 0,3
Математика(К2) 0,5
Історія України(К3) 0,2
Додатковий блок
Іноземна мова (К4) 0,25
Українська література (К4) 0,2
Біологія (К4) 0,2
Фізика (К4) 0,5
Хімія (К4) 0,2
Географія (К4) 0,2
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2023 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Додатковий блок
Історія України 0,2
Іноземна мова 0,25
Біологія 0,2
Фізика 0,5
Хімія 0,2
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова та література 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,2
Біологія
Географія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр», ОС «фаховий молодший бакалавр»)
НМТ 2024, НМТ 2023 року, НМТ 2022 року або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів, мотиваційний лист
Магістр
Бюджет(Контракт)Контракт

– на основі НРК6 (освітнього ступеня бакалавр) – бюджет та контракт;

– на основі НРК7 (освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – бюджет, якщо раніше здобутий НРК7 за іншою спеціальністю здобувався за кошти фізичних та/або юридичних осі

ЄВІ (тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови)
Фаховий іспит (форма вступного випробування для вступу на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей)
Мотиваційний лист
– на основі НРК7 (освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – контракт, якщо раніше здобутий НРК7 за іншою спеціальністю здобувався за рахунок державного замовлення

Фаховий іспит (форма вступного випробування для вступу на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей)
ЄВІ (тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови) або співбесіда замість ЄВІ
Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 22000 грн.
Магістр 24000 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 11000 грн.
Магістр 15000 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 327, 329

(0412) 24-14-18

aikt_tag@ztu.edu.ua

ztu.edu.ua