133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Комп’ютерне конструювання та моделювання верстатів і машин»)

Факультет інженерної механіки (ФІМ)

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»

Спеціалізація: «Комп’ютерне конструювання та моделювання верстатів і машин»

 

Інформація про спеціальність

 

Слово інженер пішло від латинського ingenium, що означає – здатний винаходити. На сьогодні інженер-конструктор – це високоосвічена людина, готова виконувати організаційну, а часом і творчу роботу.

Професія інженер-конструктор передбачає проектування різного устаткування і техніки.

Спеціалізація «Комп’ютерне конструювання та моделювання верстатів і машин» передбачає поєднання трьох складових підготовки інженера-конструктора:

 • інформаційної (комп’ютерні програми для інженерного проектування та аналізу);
 • теоретичної (фундаментальні та загальноінженерні дисципліни);
 • практичної (проходження практик на промислових підприємствах).

Системи автоматизованого проектування, розрахунки та аналіз в спеціалізованих комп’ютерних програмах, технологічні схеми та технічні завдання для виробництв – це основна частина роботи інженера-конструктора.

На сьогодні випускники спеціальності «Галузеве машинобудування» можуть займати інженерно-технічні посади на підприємствах, у конструкторських, науково-дослідних та навчальних установах, що працюють в напрямку конструювання механізмів, машин та організації галузевого машинобудівного виробництва.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціалізація «Комп’ютерне конструювання та моделювання верстатів і машин» спеціальності «Галузеве машинобудування» охоплює всі аспекти розробки технічних систем від початкових інженерних ідей до кінцевої технічної системи та її підтримки після здачі в експлуатацію.

Студенти, котрі навчаються за спеціалізацією «Комп’ютерне конструювання та моделювання верстатів і машин», на перших курсах вивчають фундаментальні дисципліни (фізика, математика), маючи фізико-математичну базу студенти починають вивчати статику, динаміку, теплообмін, гідродинаміку, матеріалознавство та ін. Набувши необхідну загально інженерну базу студенти приступають до вивчення спеціальних дисципліни, котрі вчать конструювати технічні системи, а саме: підбирати матеріали для деталей обладнання, розробляти конструкції деталей та вузлів, проводити всі необхідні проектні та конструкторські розрахунки, розробляти дизайн та забезпечувати ергономічні показники систем. Починаючи з першого року навчання студенти паралельно фундаментальним і загальноінженерним дисциплінам вивчають комп’ютерне конструювання і моделювання з використанням спеціалізованих програм, зокрема програм SolidWorks, PTC Creo та Autodesk Inventor. Таке поєднання дозволяє з однієї сторони вивчати інструменти геометричного моделювання SolidWorks, PTC Creo та Autodesk Inventor, а з іншої поглиблювати знання з фундаментальних та загальноінженерних дисциплін через візуалізацію фізико-механічних явищ та процесів у вказаних програмних продуктах.

Дисципліни навчального процесу спеціалізації «Комп’ютерне конструювання та моделювання верстатів і машин» (спеціальність «Галузеве машинобудування») можна поділити на наступні категорії:

 • Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової підготовки: математика, інформатика, фізика, хімія, теоретична механіка, інженерна графіка;
 • Дисципліни професійної та практичної підготовки: опір матеріалів, електротехніка та електроніка, теорія машин і механізмів, мікропроцесорна техніка, гідравліка, технологія машинобудування, теплофізичні процеси, експлуатація обладнання, системи автоматизованого проектування, комп’ютерне моделювання та конструювання;
 • Дисципліни, котрі пов’язані з реалізацією інженерних задач в спеціалізованих програмних продуктах (SolidWorks, PTC Creo та Autodesk Inventor): інформатика, програмування в механіці технічних систем, комп’ютерна графіка, комп’ютерне конструювання та моделювання, системи автоматизованого проектування, розрахунок і конструювання вузлів машин.
 • Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки: іноземна мова, філософія, політологія, ділова українська мова, іноземна мова за професійним спрямуванням.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці за спеціальністю «Галузеве машинобудування» студенти проходять лекційне навчання в сучасних мультимедійних аудиторіях.

В цілому лабораторна база складається з 10 лабораторій загальною площею 700 м2.

 

Навчальний центр Delcam

 • Компанія Delcam світовим лідером в області інноваційної високошвидкісний і багатоосьової обробки
 • PowerMILL дозволяє розробляти ЧПУ-програми швидше і краще, ніж будь-яка інша CAM-система.
 • Стратегії п’ятиосьової обробки PowerMILL забезпечують чудову якість чистової поверхні, виключають непередбачувані руху робочих органів верстата і значно скорочують час розробки управляючих програм.

Навчальний центр Delcam

Стратегії безперервної п’ятиосьової обробки PowerMILL дозволяють здійснювати повний контроль над орієнтацією осі інструмента щодо деталі

 

Лабораторія програмних продуктів SolidWorks

 • SolidWorks – система автоматизованого проектування, інженерного аналізу та підготовки виробництва виробів будь-якої складності і призначення.
 • Розробником САПР SolidWorks є SolidWorks Corp. (США), незалежний підрозділ компанії Dassault Systemes (Франція) – світового лідера в області високотехнологічного програмного забезпечення.
 • Розробки SolidWorks Corp. характеризуються високими показниками якості, надійності і продуктивності, що в поєднанні з кваліфікованою підтримкою робить SolidWorks кращим рішенням для промисловості.

Лабораторія програмних продуктів SolidWorks

 

Лабораторія програмних продуктів PTC Creo Parametric

 • PTC Creo від Parametric Technology Corporation (USA) – це масштабований, функціонально сумісний пакет програмного забезпечення для конструювання виробів.
 • PTC Creo дозволяє групам конструкторів створювати, аналізувати, переглядати, використовуючи 2- і 3-мірне моделювання CAD, параметричне і пряме моделювання.
 • PTC Creo® Parametric забезпечує проектувальникам можливість працювати в середовищі моделювання з ефектом занурення. В результаті стратегічного партнерства з PTC, технології NVIDIA допомагають створити реалістичні матеріали які повністю відповідають фінальним зображенням.

PTC Creo

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Kromberg & Schubert

Kromberg & Schubert

Евроголд Индестриз

Евроголд Индестриз

Завод Огороджувальних Конструкцій

Завод Огороджувальних Конструкцій

Завод Металевих Конструкцій

Завод Металевих Конструкцій

Біомедскло

Біомедскло

ТОВ котлозавод «Крігер»

ТОВ котлозавод «Крігер»

Екта-Пром

Екта-Пром

Суперспрокс Україна

Житомиртепломаш

Коростенський завод «МДФ»

Коростенський завод «МДФ»

Бердичівський завод «Прогрес»

Бердичівський завод «Прогрес»

Черняхівське підприємство Danico Ltd

Черняхівське підприємство Danico Ltd

Малинська паперова фабрика «Папір-Мал»

Малинська паперова фабрика «Папір-Мал»

Церсаніт

Церсаніт

Концерн «Укроборонпром»

Концерн «Укроборонпром»

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Міжнародна мобільність

Міжнародні партнери

 • Czech Technical University in Prague (Чехія)
 • Gdańsk University of Technology (Польща)
 • Lund University (Швеція)
 • Silesian University of Technology (Польща)
 • Technische Universität Dresden (Німеччина)
 • Institut national polytechnique de Toulouse (Франція)
 • University of Rzeszów (Польша)
 • Technical University of Liberec (Чехія)
 • Kütahya Dumlupınar University (Туреччина)

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети ЗНО

 

Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,25
Математика 0,45
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,2
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 45 1590 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 45 1590 грн.
Магістр 1 р. 4 м. 60 1710 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 30 840 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 30 840 грн.
Магістр 1 р. 4 м. 25 1120 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 327, 329

(0412) 24-14-18, (067) 411-07-18

agromovoy@ukr.net

ztu.edu.ua
vk.com/dekanat_fim