122 «Комп’ютерні науки»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерна графіка та розробка ігор» (бакалавр)

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерні науки» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

 

Комп’ютерні науки (англ. Computer Science) – сукупність теоретичних та практичних знань, які використовують у своїй роботі фахівці в області обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій. Дана спеціальність є такою, що відповідає світовим стандартам, адже за кордоном традиційною освітньою програмою підготовки фахівців-програмістів є саме бакалаврат з комп’ютерних наук.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» можуть працювати на посадах, які на сьогодні є найбільш високооплачуваними:

 • Web-дизайнер;
 • дизайнер інтерфейсів програмного забезпечення;
 • розробник ігрових додатків;
 • розробник мобільних додатків;
 • інженер-програміст;
 • Web-програміст;
 • розробник/адміністратор баз даних;
 • тестувальник програмного забезпечення.

Особливостями навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки» в Державному університеті «Житомирська політехніка» є поглиблене вивчення технологій роботи з комп’ютерною графіко, 3D-моделювання і анімації, технологій розробки ігрових додатків з використанням Unity, технологій доповненої/віртуальної реальності, інтелектуальних технологій. Особливим блоком розглядуються прикладні аспекти хмарних технологій, Big Data та Data Science.

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого курсу.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальна програма спеціальності спрямована на підготовку інженерних/наукових кадрів, отримання ними практичних та теоретичних навичок створення і вдосконалення програмного забезпечення, інформаційних технологій візуалізації даних та моделювання.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Комп’ютерні науки» в Державному університеті «Житомирська політехніка» ведеться за освітньою програмою «Комп’ютерна графіка та розробка ігор».

В процесі навчання студенти опановують сучасні мови та технології програмування.

Комп'ютерні науки

Для забезпечення високоякісної практичної підготовки Державний університет «Житомирська політехніка» має партнерські угоди з провідними компаніями у сфері ІТ.

Microsoft Azure

Усі студенти, які навчаються на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій, завдяки програмі Microsoft Image Academy та Microsoft Learn, мають можливість безкоштовно і легально отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах новітні версії програмного забезпечення Microsoft: Windows, Access, Project, Visio, Visual Studio, SQL Server тощо. Також під час навчання студенти використовують інші програмні продукти: MySQL Workbench – інструмент для візуального проектування баз даних; Autodesk 3ds Max – професійне програмне забезпечення для 3D-моделювання, анімації і візуалізації при створенні ігор; Adobe Photoshop – багатофункціональний графічний редактор, призначений для роботи з растровими зображеннями; Adobe Illustrator або CorelDRAW – багатофункціональний графічний редактор, призначений для роботи з векторними зображеннями; Unity або Unreal Engine – ігровий движок для розробки комп’ютерних ігор; Arduino – відкрита платформа для програмування та створення прототипів електронних пристроїв; Cisco Packet Tracer – симулятор мережі передачі даних тощо.

В процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання.

До читання лекцій долучаються провідні фахівці з відповідних галузей науки. В даний час навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 штатних науково-педагогічних співробітника та 5 науково-педагогічних співробітника, що працюють на умовах сумісництва. Крім того, до навчального процесу залучаються викладачі інших кафедр: інженерії програмного забезпечення, комп’ютерної інженерії та кібербезпеки тощо.

 

 

Фахові предмети

 

 • Основи програмування;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Технології програмування (Unity);
 • Бази даних;
 • Операційні системи;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Веб-дизайн;
 • Інтернет-програмування;
 • Комп’ютерна графіка;
 • Теория дизайна, брэндинг и айдентика;
 • 3D моделювання та дизайн;
 • Дизайн графічних інтерфейсів;
 • Якість програмного забезпечення та тестування;
 • Когнітивний аналіз та машинне навчання;
 • Хмарні технології;
 • Іноземна мова професійного спрямування;
 • Інформаційні технології та інші дисципліни.

 

 

Навчальні аудиторії та приміщення
Інформація про наші аудиторії

Лекційні заняття проводяться в загальнофакультетських, загальноуніверситетських лекційних аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами. Застосування даних засобів дає змогу максимально візуалізувати матеріал, який викладається на лекціях, та забезпечити його належний звуковий супровід.

Практичні та лабораторні заняття проводяться як в комп’ютерних класах, так і в спеціалізованих аудиторіях. Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовуються технічні засоби навчання та сучасне лабораторне обладнання.

Всі аудиторії, які задіються для підготовки студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Навчальним планом спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» передбачені наступні практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна. Навчальна та технологічна практики проходять під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі лабораторій кафедри та факультету. Виробнича та переддипломна практика орієнтовані на проходження на базі підприємств. При організації виробничої та переддипломної практик особлива увага приділяється вибору підприємств.

Державний університет «Житомирська політехніка» співпрацює з багатьма компаніями м. Житомира, на яких проходять практику студенти. Однак надається перевага сучасним високотехнологічним підприємствам. Найбільшими партнерами Державного університету «Житомирська політехніка» є такі компанії: ІСМ Україна, Viseven Group, Infopulse тощо.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ФІКТ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ІКТ (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання ФІКТ (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна 3 роки
Магістр Денна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Додатковий блок
Історія України 0,2
Біологія
Хімія
Іноземна мова 0,3
Фізика 0,4
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,2
Математика 0,45
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,25
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Історія України
Біологія
Географія
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
Контракт
Перелік предметів НМТ (2022-2023 років) або ЗНО (2020-2021 років)
Українська мова
Предмет на вибір абітурієнта
Мотиваційний лист
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
Магістерський тест навчальних компетенцій
Фаховий іспит
Мотиваційний лист
Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
Контракт
Магістерський тест навчальних компетенцій або індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови
Фаховий іспит
Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 2800 грн.
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст 2 роки 10 місяців 2800 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 3300 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

1 поверх, кабінети: 102-a (викладацька)

(0412) 24-09-95, (067) 411-07-06, (093) 315-79-17

kn@ztu.edu.ua
fikt@ztu.edu.ua

ztu.edu.ua
fikt-news.ztu.edu.ua
facebook.com/zstufikt/